Pomiary fizykochemiczne

Do narzędzi, których głównym zadaniem jest pomiar parametrów fizykochemicznych takich jak: pH, przewodność, tlen rozpuszczony, zasolenie, mętność, a także redoks, zalicza się przyrządy przenośne, przyrządy laboratoryjne, przetworniki pomiarowe i inne akcesoria. Co warto o nich wiedzieć?

Urządzenia do pomiaru parametrów fizykochemicznych

W grupie narzędzi laboratoryjnych znajdują się urządzenia uniwersalne (np. Konduktometr HD3406.2, Pehametr HD3405.2, Pehametr-konduktometr HD3456.2). Mają one pojemną pamięć i mogą współpracować z komputerem i drukarką. Znajdują się w niej także sprzęty do pomiaru mętności, np. model HD25.2. Pracę ułatwia nie tylko dokładność tych przedmiotów, ale też to, że mają długi czas pracy.

Do przetworników pomiarowych zalicza się np. przetwornik pH DO9403T-R1, przetwornik pH DO9765T, przetwornik przewodności DO9786T, które mają obudowę tablicową, lub naścienną. Warto również zwrócić uwagę na przyrządy przenośne np. konduktometry (których zadaniem jest sprawdzenie poziomu zasolenia i temperatury), a także pehametry (mierzą pH i temperaturę).

Pomiary fizykochemiczne w wielu przypadkach nie mogą się również odbyć bez akcesoriów do tych przyrządów. Są to m.in. elektrody, roztwory buforowe, a także sondy przewodności. Zapoznaj się z ich specyfikacją.

Wyników 1 - 40 z 40