Katalog produktów

Naścienne bateryjne

Elektroniczny rejestrator temperatury.
Pamięć 32000 pomiarów.
Wbudowany czujnik pomiarowy.
Obniżona cena.
Elektroniczny rejestrator temperatury.
Pamięć 32000 pomiarów.
Wbudowany czujnik pomiarowy.
Wyświetlacz LCD.
Elektroniczny rejestrator temperatury.
Pamięć 32000 pomiarów.
Wejście dla zewnętrznego czujnika pomiarowego.
Wyświetlacz LCD.
Elektroniczny rejestrator temperatury.
Pamięć 32000 pomiarów.
Wejście dla 2 zewnętrznych czujników pomiarowego.
Wyświetlacz LCD.
Elektroniczny rejestrator temperatury.
Pamięć 32000 pomiarów.
Wejście dla 4 zewnętrznych czujników pomiarowych.
Wyświetlacz LCD.
Zgodny z EN12830 dla transportu | dystrybucji i przechowywania żywności.
Elektroniczny rejestrator temperatury.
Pamięć 32000 pomiarów.
Wbudowany czujnik temperatury.
Wejście dla zewnętrznego czujnika pomiarowego.
Wyświetlacz LCD.
Elektroniczny rejestrator temperatury.
Pamięć 32000 pomiarów.
Wejście dla 2 zewnętrznych czujników pomiarowego.
2 wejścia binarne.
Wyświetlacz LCD.
Elektroniczny rejestrator temperatury.
Pamięć 32000 pomiarów.
2 wejście dla zewnętrznych czujników pomiarowych.
2 wejścia analogowe 0...5V.
Wyświetlacz LCD.
Rejestrator temperatury z 3 wejściami na termopary i jednym na czujnik rezystancyjny Pt1000
1x Czujnik zewnętrzny rezystancyjny Pt1000: zakres pomiarowy -200...+260 °C
3x Czujnik zewnętrzny termoparowy - TERMOPARA TYP B, J, K, N, S, T
Elektroniczny rejestrator wilgotności i temperatury.
Wyświetlacz LCD.
Pamięć 32000 pomiarów.
Kablowa sonda pomiarowa.
Elektroniczny rejestrator wilgotności i temperatury.
Wyświetlacz LCD.
Pamięć 32000 pomiarów.
Wbudowana sonda pomiarowa.
Elektroniczny rejestrator wilgotności i temperatury.
Wyświetlacz LCD.
Pamięć 32000 pomiarów.
Wbudowana sonda pomiarowa.

Elektroniczny rejestrator wilgotności i temperatury.
Zakres pomiarowy temperatury: -30...70°C.
Zakres pomiarowy wilgotności: 0...100% RH.

8 wejść analogowych
8 wyjść/ wejść cyfrowych I/O
konfigurownych jako wejście/wyjście 2 wejścia licznikowe
1 port RS485
2 porty RS232 - do PC lub modemu radiowego oraz drugi do modułu GSM
2 wyjścia alarmowe izolowane bezpoten
Rejestratory z wbudowanym modułem wifi HD50
Wbudowany serwer www
Dwie wersje programu
Zgodność z 21CFR part11
Rejestratory temperatury, wilgotności, z wejściami analogowymi, oprogramowaniem i procedurami walidacji OQ PQ
Rejestrator bateryjny U3430 temperatury, wilgotności i CO2
Zakres pomiarowy temperatury: -20...60°C
Zakres pomiarowy wilgotności: 0...100% RH
Zakres pomiarowy CO2: 0 ... 2000 ppm