Katalog produktów

Spektroradiometry

Spektroradiometry to zaawansowane urządzenia zbudowane z szeregu czujników i siatki optycznej. Dzięki temu mogą tworzyć tzw. obraz wyjścia poprzez zdjęcie „światła”. W naszej ofercie dostępne są profesjonalne spektroradiometry znajdujące szerokie zastosowanie w wielu branżach.

Jak działają spektroradiometry?

Zasada działania spektroradiometru jest podobna do kamery: urządzenie przepuszcza światło, rozbija przechwycony sygnał, a następnie rozprzestrzenia go w pełnym zakresie po czujnikach. Obliczona amplituda dzieli długości fal, następnie je skaluje, aby finalnie dokonać np. pomiaru energii promieniowania.

To urządzenia pomiarowe, które umożliwiają pomiar całkowitej energii promieniowania z uwzględnieniem intensywności, rozkładu energii oraz długości fal. Zawsze wtedy, kiedy istotne jest ustalenie cech charakterystycznych promieniowania, warto wykorzystać profesjonalny spektroradiometr.

Urządzenia tego typu nie wymagają dodatkowego połączenia z komputerem. Zaawansowane oprogramowanie oraz wbudowany sterownik rejestruje dane i za pośrednictwem odpowiednich komend wysyła je przez interfejs szeregowy.

Jakie jest najpowszechniejsze zastosowanie spektroradiometrów?

W praktyce kompaktowe urządzenia pomiarowe sprawdzają się przede wszystkim w badaniach naukowych, analizie chemicznej, spektroskopii, a także monitorowaniu atmosferycznym.

Alternatywne opcje wykorzystania tego typu sprzętu to analiza jakości źródła światła, oceny temperatury barwowej CCT oraz wskazywanie współrzędnych trójchromatycznych.

Pomiary realizowane z użyciem spektroradiometrów znajdują zastosowanie w takich branżach, jak:

 • akwarystyka,
 • rolnictwo,
 • fotografia cyfrowa.

Przykładowo, w fotografii temperatura barw jest wykorzystywana podczas obróbki zdjęć w formacie RAW. Zakładając, że urządzenie pomiarowe nadaje się do pomiaru iluminacji oraz chromatyczności przez zintegrowany system pomiarowy – badania badawczo-rozwojowe mogą osiągać naprawdę wysoki poziom precyzji.

Takie przyrządy pomiarowe są też powszechnie stosowane w diagnostyce medycznej, monitoringu sejsmicznym, a także do przeprowadzania badań satelitarnych.

Na co zwrócić uwagę podczas wyboru spektroradiometru?

Jest kilka czynników, o których warto pamiętać podczas zakupu nowego urządzenia pomiarowego. Najważniejsze to:

 • zakres spektralny,
 • interwał falowy,
 • rozdzielczość spektralna,
 • stała czasowa,
 • kąt widzenia i nachylenia,
 • poziom rozpraszania światła,
 • sposób komunikacji,
 • pobór prądu.

Warto też zwrócić uwagę na wymiary. Profesjonalny sprzęt pomiarowy dostępny w naszej ofercie występuje m.in. w wersjach kompaktowych, których waga nie przekracza 1 kilograma.

W naszej ofercie znajdziesz sprzęt wyróżniający się wytrzymałością, jakością i precyzją działania. Mamy przede wszystkim modele przeznaczone do użytku zewnętrznego, ze znikomą zależnością efektywności pracy od temperatur oraz możliwością pełnej kalibracji zgodnej z normą NIST.

Kompaktowy spektroradiometr jest wyjątkowym produktem pod wieloma względami. Może służyć jako wzorzec pomiarów widma w zakresie 350...1050nm (0.35...1.05μm) np. w aplikacjach naukowych.