Katalog produktów

Zawartość wody w drewnie

Mierniki wilgotności drewna

Przenośne mierniki wilgotności drewna są niezwykle przydatnymi urządzeniami i to nie tylko na budowie. Drewno to ekologiczny budulec, ale i wysokiej jakości materiał odnawialny. Możemy je pozyskiwać z umiarkowaną szkodą dla środowiska, co w dobie dzisiejszych ruchów ekologicznych nie pozostaje bez znaczenia. Jeśli wycinki odbywają się według ściśle określonych zasad, nie wpływają one na zmiany w ekosystemie. Odpowiednio przygotowane drewno nie tylko nadaje się na opał, ale również staje się trwałym materiałem budowlanych.

Mierniki wilgotności drewna – po co?

Należy pamiętać, że drewno posiada silne właściwości higroskopijne, co w praktyce oznacza, że może wchłonąć sporo wody, a to z kolei odbywać się może ze szkodą dla niego jako budulca. Materiał może wówczas pęcznieć i kurczyć się. Powodować to może nieszczelności. Dlatego sprzętem, w jaki warto się zaopatrzyć są mierniki wilgotności drewna. Jak wiemy, woda może powodować istotne zmiany w strukturze różnych materiałów i odpowiednie określenie jej zawartości jest ważnym elementem pracy. Pomiary wykonane mogą być trzema metodami: pojemnościową, konduktometryczną oraz higrometryczną. Wahania wilgotności materiału można sprawdzić bezpośrednio. To zatem bardzo przydatne urządzenie pozwalające określić poziom zawilgocenia danej powierzchni. Zwykle mierniki zawartości wody w drewnie posiadają również funkcje badania wilgotności w innych materiałach, jednak specyfikacja wskazuje głównie na zróżnicowane gatunki drzew, z jakich pozyskuje się budulec. Uszeregowane w grupach gatunki podzielone są między innymi ze względu na miękkość.

Moistec 2w1 - Wilgotność drewna - wilgotność budynku
Zastosowanie: drewno 6 grup wstępnie predefiniowanych | Wymiary: 120x60x25 mm | Waga: 175 g Głębokość pomiaru: 0.5 - 40 mm | Zakres pomiaru: 2% - 99% | Grupa drewna: 1 - 6 | Gęstość materiału: 350 - 670 kg/m³ |
Bezinwazyjny miernik wilgotności drewna EcoScan 10. Przeznaczony do pomiarów wilgotności produktów z drewna
Najnowszy higrometr do pomiaru zawartości wody w drewnie i w materiale budowlanym. Głębokość skanowania do 20mm

Pomiar zawartości wody w procesie suszenia drewna
Wytrzymałe elektrody śrubowe ze stali nierdzewnej
Kompensacja temperatury
Dwa wyjścia 0-10 V i 4-20 mA
Interfejs cyfrowy RS485 Modbus RTU

Zastosowanie: drewno 21 grup wstępnie predefiniowanych | Wymiary: 124x71x30 mm | Waga: 175 g Głębokość pomiaru: 5 - 40 mm | Zakres pomiaru: 2% - 99% | Grupa drewna: 1 - 21 | Gęstość materiału: 200 - 1050 kg/m³ |

Przenośne mierniki wilgotności
pomiaru wilgotności ścian, posadzek, tynku, betonu, drewna
Metoda: pojemnościowa, konduktometryczna, higrometryczna