Katalog produktów

Z wbudowaną kamerą

- z podwójnym celownikiem laserowym.
- CTlaser 1ML: 485...1100°C
- CTlaser 2ML: 250...800°C
- CTlaser 1MH: 650...1800°C
- CTlaser 2MH: 385...1600°C
- CTlaser 3ML: 50...400°C
- CTlaser 3MH: 100...600°C

Pirometr CSvideo 3M

  • Zakres temperatur: od 50 °C do 600 °C (zakresy temperatur różnią się w zależności od modelu)
  • Wbudowana kamera video
  • Zakres spektralny: 2.3µm
  • Stała czasowa: 20ms
  • Cena: od 1240 Euro