Katalog produktów

Przepływomierze elektromagnetyczne do cieczy

Przepływomierze elektromagnetyczne to urządzenia, które służą do pomiaru przepływu cieczy. Podstawowym i w zasadzie jedynym warunkiem ich zastosowania jest przewodnictwo elektryczne cieczy, której przepływ jest badany. Ze względu na precyzję pomiaru oraz wygodę zastosowania (brak konieczności przebudowy instalacji), jest to najczęściej obecnie stosowany typ przepływomierza.

Gdzie stosuje się przepływomierze elektromagnetyczne?

Przepływomierze elektromagnetyczne są dziś zdecydowanie najczęściej stosowanymi typami przepływomierzy przeznaczonych do pomiaru przepływu cieczy. Stanowią alternatywę dla przepływomierzy kołnierzowych i należą do urządzeń pomiarowych zanurzeniowych.

Użytkuje się je w wielu gałęziach gospodarki (górnictwo, gospodarowanie ściekami, przemysł – w tym chemiczny) oraz obszarach zastosowań. Mogą służyć do pomiaru wody zasilającej kotły czy wody lodowej, a także do badania przepływu wody w skraplaczach. Znajdują zastosowanie w zakładach dystrybucji wody, systemach irygacyjnych czy przy rekultywacji wód gruntowych.

Oczywiście nie są to jedyne obszary zastosowań przepływomierzy elektromagnetycznych – w rzeczywistości jest ich dużo więcej.

Przepływomierz elektromagnetyczny do wody, ścieków i innych cieczy

Przepływomierze elekromagnetyczne to urządzenia, które stosuje się do pomiaru przepływu cieczy przewodzących prąd – jest to zasadniczy warunek dokonania pomiarów tego rodzaju przepływomierzami.

Urządzenia stosowane są więc do pomiarów przepływu takich cieczy jak:

  • woda pitna,
  • ścieki,
  • osady,
  • płynne produkty spożywcze.

Urządzenia te sprawdzają się również w środowisku korozyjnym oraz w wypadku cieczy aktywnych chemicznie (w tym ścieków). Przepływomierz elektromagnetyczny do ścieków jest w zasadzie jedynym urządzeniem zdolnym do dokładnych i niezawodnych pomiarów przepływu w przypadku tego rodzaju cieczy, dlatego ten typ przepływomierzy stosuje się powszechnie w oczyszczalniach i innych miejscach, gdzie taki pomiar jest niezbędny.

Zasada działania przepływomierza elektromagnetycznego

Zasada działania przepływomierza elektromagnetycznego wykorzystuje zjawisko indukcji elektromagnetycznej. Przepływomierz wytwarza pole magnetyczne między elektrodami urządzenia. Przewodząca prąd ciecz, przepływając przez przepływomierz, indukuje w tym polu napięcie elektryczne.

Z prawa Faradaya, na którym bazuje działanie przepływomierza, wynika, że wartość tego napięcia jest proporcjonalna do prędkości przepływu cieczy. W ten sposób, znając napięcie, a także kilka innych istotnych danych (odległość między elektrodami, moc pola magnetycznego oraz tzw. współczynnik kalibracyjny urządzenia ustalany przez producenta), można wyznaczyć prędkość przepływu cieczy.

Warto podkreślić, że precyzja pomiaru przepływomierzem wykorzystującym zjawisko indukcji elektromagnetycznej zależy nie tylko od jakości wykonania miernika, ale także od prawidłowego zamocowania urządzenia w instalacji. Przepływ musi nastąpić pełnym przekrojem rury czujnika przepływomierza. Dlatego mocuje się go na rurze wznoszącej, lub w dolnej części kolana (syfonie).

Zakres: 0 ...6m/s.
Wyjście: (1) Analogowe: 4 ...20 mA, 0....5 V, 0...10 V lub 2...10 V (programowalne z wyświetlacza);
(1) Impulsowe / Częstotliwościowe: 0...15 V peak pulse, 0 ... 500 Hz lub skalowalne impulsowe (programowalne z wyświetlacza);
(2) Alarm: (1) Rozpoznanie opróżnionej rury lub prędkości minimalnej/maksymalnej, (programowalne z wyświetlacza);
(1) Rozróżnienie kierunku przepływu.