Katalog produktów

Kanałów wentylacyjnych

Szczelność kanałów wentylacyjnych

Wentylacja jest procesem polegającym na wymianie powietrza z wewnątrz na zewnątrz lub między pomieszczeniami. Celem stosowania wentylacji jest zazwyczaj obniżenie temperatury lub usunięcie zanieczyszczeń powietrza. By cała operacja mogła przebiegać bez zarzutu, system musi być nie tylko sprawny, ale również szczelny. To bardzo ważne, zwłaszcza w kontekście zasad bezpieczeństwa higieny pracy oraz spędzania wielu godzin w pomieszczeniach o niesprzyjających warunkach. Testy szczelności przeprowadza się w kontroli m.in. pomieszczeń, kratek, dyfuzorów, elementów liniowych, kabin samochodowych, tłumików itp. W celu badania sprawności systemu wykorzystuje się testery szczelności kanałów wentylacyjnych.

Test szczelności wentylacji – jak przebiega?

Przed rozpoczęciem testu szczelności należy ustalić klasę szczelności zakładaną dla danego systemu, powierzchnię badanego odcinka oraz ciśnienie. Następnie w określonych wcześniej miejscach montuje się tester szczelności. Elektroniczny miernik zapewnia dokonanie natychmiastowego pomiaru oraz kontrolę funkcjonowania systemu. Dzięki testerowi uzyskamy precyzyjny odczyt ciśnienia. Ponadto urządzenia pozwala na odczyt w jednostkach metrycznych oraz pomiary wg norm PN-EN 12237 (szczelność przewodów z blachy w przekroju kołowym) oraz PN-EN 1507 (szczelność przewodów o przekroju prostokątnym). W ofercie Test-Therm znajdują się także testery dwukierunkowe. Pomiarów można dokonywać na gotowej lub nieukończonej instalacji, jednak w pierwszym przypadku wykrycie nieszczelności wiąże się z większymi kosztami izolacji.   

Dwukierunkowy tester szczelności instalacji wentylacyjnych
Zakres pomiarowy do ±2580 Pa
Dodatkowo pomiar temperatury i ciśnienia barometrycznego
Dwukierunkowy tester szczelności instalacji wentylacyjnych
Zakres pomiarowy do ±1000 Pa
Wydajność do 1000m3/h