Katalog produktów

Kamery do stref zagrożonych wybuchem: seria ExCam

Kamery do stref zagrozonych wybuchem - Kamera z certyfikatem Ex
SAMCON produkuje systemy kamer i komunikacji do zastosowania w obszarach/strefach zagrożonych wybuchem.
Paleta produktów obejmuje od prostych kamer, które przesyłają obrazy bezpośrednio na monitor, po złożone urządzenia CCTV z systemem audio do monitoringu obiektów lub podłączenia do systemów sterowania procesami.
Dodatkowo kamery termowizyjne model XI410 i XI80 w obudowie przeciwwybuchowej.