Katalog produktów

Przetworniki pomiarowe

Stacjonarne przyrządy do pomiaru parametrów fizykochemicznych: pH, redox, przewodność, zasolenie, tlen rozpuszczony, mętność, itp.
Przetwornik pH/REDOX.
Sygnał wyjściowy 4...20mA
Podwójny wyświetlacz LCD
Dwa wyjścia przekaźnikowe
Obudowa naścienna.
Przetwornik pH/REDOX.
Sygnał wyjściowy 4...20mA. Podwójny wyświetlacz LCD. Dwa wyjścia przekaźnikowe. Obudowa tablicowa.
Przetwornik pH/REDOX.
Sygnał wyjściowy 4...20mA
Wyświetlacz LCD
Dwa wyjścia przekaźnikowe.
Obudowa naścienna.
Przetwornik przewodności.
Zakres: 0.0...199.9mS/cm
Sygnał wyjściowy 4...20mA
Podwójny wyświetlacz LCD
Dwa wyjścia przekaźnikowe
Obudowa naścienna.
Przetwornik przewodności.
Zakres: 0.0...199.9mS/cm.
Sygnał wyjściowy 4...20mA.
Podwójny wyświetlacz LCD.
Dwa wyjścia przekaźnikowe.
Obudowa tablicowa.