Katalog produktów

Kamery krótkofalowe

Wysokotemperaturowa kamera termowizyjna wyposażona w detektor krótkofalowy 0.92 – 1.1 μm. Szeroki zakres pomiarowy od 450°C do 1800°C bez podzakresów
Wysokotemperaturowa kamera termowizyjna wyposażona w detektor krótkofalowy 0.5 – 0.54 μm.
Szeroki zakres pomiarowy od 900°C do 2000°C bez podzakresów
Wysokotemperaturowa kamera termowizyjna
Wyposażona w detektor krótkofalowy 0.78 – 0.82μm.
Szeroki zakres pomiarowy od 575°C do 1900°C bez podzakresów