Katalog produktów

Kamery krótkofalowe

Wysokotemperaturowa kamera termowizyjna wyposażona w detektor krótkofalowy 0.92 – 1.1 μm. Szeroki zakres pomiarowy od 450°C do 1800°C bez podzakresów
Wysokotemperaturowa kamera termowizyjna wyposażona w detektor krótkofalowy 0.5 – 0.54 μm.
Szeroki zakres pomiarowy od 900°C do 2000°C bez podzakresów
Wysokotemperaturowa kamera termowizyjna
Wyposażona w detektor krótkofalowy 0.78 – 0.82μm.
Szeroki zakres pomiarowy od 575°C do 1900°C bez podzakresów
Zakresy temperatur: 475°C ... 1700°C (Xi 410 MT)
Zaprojektowana do intensywnego użytkowania na terenach przemysłowych
Rozdzielczość optyczna / liczba klatek na sekundę (możliwość przełączania):
praca nieautonomiczna:
Ethernet: 320 x 240 pikseli przy 30 Hz (Xi 410 MT)
USB: 320 x 240 pikseli @ 5 Hz
praca autonomiczna:
320 x 240 pikseli @ 1.7 Hz
Xi 410 MT optyka: 11° x 8° (f = 20 mm) | 17° x 13° (f = 13 mm) | 29° x 21° (f = 8 mm) | 41° x 30° (f = 6 mm)