Katalog produktów

Radiometry i fotometry – światło widzialne i UV

Na kategorię tę składają się radiometry i fotometry służące do pomiaru różnych parametrów promieniowania w zakresie światła widzialnego, bliskiej podczerwieni i ultrafioletu. Dokładnie są to urządzenia takie jak: przyrządy przenośne, sondy pomiarowe do mierników przenośnych, przetworniki pomiarowe, spektroradiometry. Są tu też przyrządy, których celem jest pomiar fluorescencji chlorofilu. Na grupę produktów przyrządy przenośne składają się fotometry i radiometry przenośne. Można tu wymienić mierniki takie jak: miernik fluorescencji chlorofilu, miernik promieniowania UV, uniwersalny miernik DO9847.

Sondy do mierników i inne przyrządy

W grupie tych produktów znajdują się sondy pomiarowe do przenośnych fotometrów i radiometrów. Można to wymienić modele takie jak: sonda radiometryczna LP471UVB, czy sonda fitofotometryczna LP471PAR. Każdy z tych przedmiotów posiada szczegółowy opis na temat danych technicznych. Umieszczone tutaj mierniki również posiadają dokładny i wyczerpujący opis.

Przykładem może być miernik ekspozycji na promieniowanie optyczne HD2402. Zostały tu omówione parametry techniczne takie jak m.in. radiometryczna dla zakresu UV, radiometryczna dla pasma niebieskiego, radiometryczna dla podczerwieni. Wskazane zostały również inne ważne zakresy tego, jaką moc i funkcje mają inne czujniki promieniowania. Warto zaznajomić się z możliwościami przypisanymi do poszczególnych sprzętów.

Sonda fotometryczna do pracy zewnętrznej.
Wbudowana poziomica pęcherzykowa..
Certyfikat kalibracji.
Sonda radiometryczna (UVA) do pracy zewnętrznej.
Wbudowana poziomica pęcherzykowa.
Certyfikat kalibracji.
Przetworniki promieniowania LP 03 PHOT | RAD | PAR | UVA | UVB
do pracy zewnętrznej
Wbudowana poziomica pęcherzykowa.
Kompaktowy spektroradiometr jest wyjątkowym produktem pod wieloma względami. Może służyć jako wzorzec pomiarów widma w zakresie 350...1050nm (0.35...1.05μm) np. w aplikacjach naukowych.
Sonda do pomiaru luminancji.
Współpracuje z przyrządami z serii HD23x2 i HD21x2.x
Sonda do pomiaru oświetlenia.
Współpracuje z przyrządami z serii HD23x2 i HD21x2.x
Sonda do pomiaru promieniowania.
Współpracuje z przyrządami z serii HD23x2 i HD21x2.x
Sonda do pomiaru promieniowania UVA.
Współpracuje z przyrządami z serii HD23x2 i HD21x2.x
Sonda do pomiaru promieniowania UVB.
Współpracuje z przyrządami z serii HD23x2 i HD21x2.x
Sonda do pomiaru promieniowania UVC.
Współpracuje z przyrządami z serii HD23x2 i HD21x2.x
Sonda do pomiaru promieniowania fotosyntetycznie czynnego.
Współpracuje z przyrządami z serii HD23x2 i HD21x2.x
Sonda do oceny zagrożenia skóry rumieniem (erythema).
Współpracuje z przyrządami z serii HD23x2 i HD21x2.x

Uniwersalny foto-radiometr.
Mierzone parametry: lux, fcd, µmol/m2s, cd/m2, W/m2.
Współpraca z sondami LP471xxx.

Uniwersalny foto-radiometr.
Mierzone parametry: lux, fcd, µmol/m2s, cd/m2, W/m2.
Pomiar dawki Q(t).
Wbudowany rejestrator 38000 pomiarów.
Współpraca z sondami LP471xxx.

Miernik do oceny ekspozycji pracowników na promieniowanie optyczne nielaserowe. Zgodny z: ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 27 maja 2010 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieni
Spektrofotometr HD30.1 służy do analizy widmowej światła w zakresie widzialnym oraz ultrafioletowym i może być wykorzystywany do analizy jakości źródeł światła, w szczególności LED. Konstrukcja przyrządu łączy w sobie maksymalną elastyczność, redukcję kosztów i prostotę obsługi. Czujnik o oznaczeniu HD30.S1 służy do analizy pasma widzialnego (380nm-780nm) i wyznaczania wielkości foto-kolorymetrycznych. HD30.S2 mierzy spektrum UV
Miernik przeznaczony głownie do muzeów z pomiarem:
- promieniowanie UV (UVA i UVB)
- promieniowanie światła widzialnego (Lux)
w opcji pomiar promieniowania w zakresie podczerwieni lub wilgotności względnej
duży, czytelny wyświetlacz
opcjonalna rejestracja danych (wersja C)
UVpad - mobilny spektrometr radiometryczny
zakres spektralny: 200 - 440 nm
zakres pomiarowy: 2 - 5000 mW/cm²
rozmiar: 160 x 100 x 14,4 mm
pamięć wewnętrzna do przechowywania 50 pomiarów, port USB do oceny
port USB do analizy danych pomiarowych na komputerze PC i oprogramowanie do importu danych:
- Widma przy szczytowym natężeniu promieniowania
- Szczytowe natężenie napromienienia (UVA, UVB, UVC, VIS)
- Profil natężenia napromienienia (UVA, UVB, UVC, VIS)
- Dawka napromienienia (UVA, UVB, UVC, VIS)
w zestawie: UVpad, kalibracja, etui, oprogramowanie PC
Przetworniki oświetlenia i natężenia promieniowania.
5 modeli dla pomiaru różnych parametrów.
Wyjście analogowe prądowe lub napięciowe.
Różne zakresy pomiarowe.
Przetworniki luminancji.
2 modele o różnej charakterystyce kierunkowej.
Wyjście analogowe prądowe lub napięciowe.
Różne zakresy pomiarowe.
Sondy fotometryczna do pracy w budynku.
LP PHOT 01
LP RAD 01
LP UVA
LP UVB
LP UVC
LP PAR
Podstawa do poziomowania sond oświetlenia i radiacji.
Pasuje do każdej sondy LP471xxx.