Katalog produktów

Meteorologia drogowa

Zmieniające się nagle warunki pogodowe mają duży wpływ na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Pojawia się coraz więcej badań wskazujących na to, że wczesne ostrzeganie o tego typu utrudnieniach może zmniejszać liczbę mniej lub bardziej tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych. W związku z tym nie może dziwić fakt, że w tej szczególnej sytuacji meteorologia drogowa odgrywa szczególnie ważną rolę. Na szczęście w sprzedaży pojawiają się coraz to nowsze urządzenia, które pozwalają lepiej przewidywać zmiany warunków panujących na drogach.

Zjawiska pogodowe a bezpieczeństwo na drogach

Wiele zjawisk pogodowych może wpływać na to, jakie warunki panują w danym momencie na drogach w konkretnym regionie kraju. Do tych najbardziej niebezpiecznych z pewnością można zaliczyć opady atmosferyczne (np. deszcz, śnieg).

Przede wszystkim ograniczają one widoczność oraz znacząco redukują procesy percepcji kierowców. Takie warunki sprawiają też, że zmniejsza się przyczepność kół do mokrej nawierzchni.

Wydłużona droga hamowania może być natomiast skutkiem gołoledzi i szadzi. To właśnie te zjawiska są szczególnie często przyczyną jesiennych i zimowych kolizji oraz wypadków drogowych. Podobnie zresztą, jak mgła, która radykalnie ogranicza widoczność, często niemal uniemożliwiając dalszą jazdę.

Co ciekawe, bezpieczeństwo na drogach może też obniżać silny wiatr, który znacznie utrudnia kierowanie samochodem, a w najgorszym przypadku może być przyczyną utraty kontroli nad pojazdem przez kierowcę.

Meteorologia drogowa i jej cele

Meteorologia drogowa jest bardzo ważnym elementem procesu zwiększania bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jej najważniejszym celem jest maksymalne ograniczenie negatywnego wpływu najróżniejszych zjawisk atmosferycznych na warunki do jazdy i tym samym podniesienie bezpieczeństwa uczestników ruchu.

Ważnym aspektem meteorologii drogowej jest również lepsza optymalizacja podejmowanych przez różne służby działań, które są związane z profilaktyką w okresie zimowym.

Zastosowanie nowoczesnych urządzeń meteorologicznych pozwala informować o stanie nawierzchni drogowych i ich otoczenia. Ich ważnym zadaniem jest też ostrzeganie nas o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych.

Dodatkowo urządzenia te skutecznie wspierają planowanie tych działań, które zwłaszcza zimą mogą znacząco poprawić stan nawierzchni drogowych oraz nasze bezpieczeństwo.

Urządzenia wykorzystywane w meteorologii drogowej

Obecnie specjaliści mogą korzystać z szeregu nowoczesnych rozwiązań, dzięki którym zwiększanie bezpieczeństwa na drogach staje się łatwiejsze i skuteczniejsze. Wśród nich bardzo ważną rolę odgrywają wszelkiego typu czujniki tworzone przez cenionych producentów.

Jest to między innymi czujnik do pomiaru grubości pokrywy śnieżnej na drogach, wbudowywany w powierzchnię drogi czujnik temperatury, czy radarowy czujnik opadów, który jest w stanie odróżnić od siebie ich poszczególne formy.

Do wykonywania niezbędnych pomiarów można też wykorzystać różnego rodzaju przetworniki oraz kompleksowe rozwiązanie, jakim są stacje meteo. Są one obecnie dostępne zarówno z wyjściem cyfrowym, jak i analogowym.

Stacje tego typu mogą mierzyć takie parametry jak temperatura powietrza, wilgotność, rodzaj, ilość i intensywność opadu, ciśnienie atmosferyczne, kierunek i prędkość wiatru oraz promieniowanie słoneczne.

temperatura powietrza (-50...60ºC), wilgotność względna 0...100% RH, intensywność opadów, wielkość kropli 0.3~5mm,typ opadów - deszcz/śnieg, ilość opadów, ciśnienie atmosferyczne 300...1200hPa (dokładność: ±1hPa) kierunek wiatru - ultradźwiękowa metoda 0

Czujnik do pomiaru grubości warstwy śniegu zalegającego na powierzchni, model 8365.30 - SHM31

Przetwornik meteorologiczny o deklarowanej dokładności ±1% dla pomiarów wilgotności. Szeroki zakres pracy już od -80ºC ... + 60ºC. Idealne rozwiązanie dla klatki meteorologicznej Stevensona.

Czujnik temperatury do wbudowania w powierzchnię drogi
VS20 jest urządzeniem pomiarowym do określania widoczności optycznej w zakresie do 2000m lub 3000m, przystosowanym do zbierania informacji środowiskowych na potrzeby zarządzania ruchem drogowym.
Aktywny czujnik ARS31 montowany jest w nawierzchni. Temperatura zamarzania obliczana jest na podstawie aktywnego ogrzewania oraz schładzania powierzchni czujnika.
Pasywny czujnik drogowy IRS31 do montażu w nawierzchni jezdni. Dwuczęściowa obudowa pozwala na usunięcie czujników i układu elektronicznego na czas konserwacji lub kalibracji w dowolnym momencie.
Pomiar stanów nawierzchni, takich jak: wilgoć, lód, śnieg lub szron Pomiar grubości filmu wodnego Pomiar procentowego udziału lodu w wodzie i określenie temperatury zamarzania Pomiar przyczepności nawierzchni