Katalog produktów

Meteorologia drogowa

temperatura powietrza (-50...60ºC), wilgotność względna 0...100% RH, intensywność opadów, wielkość kropli 0.3~5mm,typ opadów - deszcz/śnieg, ilość opadów, ciśnienie atmosferyczne 300...1200hPa (dokładność: ±1hPa) kierunek wiatru - ultradźwiękowa metoda 0

Czujnik do pomiaru grubości warstwy śniegu zalegającego na powierzchni, model 8365.10
Przetwornik meteorologiczny o deklarowanej dokładności ±1% dla pomiarów wilgotności. Szeroki zakres pracy już od -80ºC ... + 60ºC. Idealne rozwiązanie dla klatki meteorologicznej Stevensona.
Czujnik temperatury do wbudowania w powierzchnię drogi
R2S to czujnik opadów atmosferycznych. Rozróżnianie form opadu: deszcz / śnieg / grad / marznący deszcz / deszcz ze śniegiem
VS20 jest urządzeniem pomiarowym do określania widoczności optycznej w zakresie do 2000m lub 3000m, przystosowanym do zbierania informacji środowiskowych na potrzeby zarządzania ruchem drogowym.
Aktywny czujnik ARS31 montowany jest w nawierzchni. Temperatura zamarzania obliczana jest na podstawie aktywnego ogrzewania oraz schładzania powierzchni czujnika.
Pasywny czujnik drogowy IRS31 do montażu w nawierzchni jezdni. Dwuczęściowa obudowa pozwala na usunięcie czujników i układu elektronicznego na czas konserwacji lub kalibracji w dowolnym momencie.
Pomiar stanów nawierzchni, takich jak: wilgoć, lód, śnieg lub szron Pomiar grubości filmu wodnego Pomiar procentowego udziału lodu w wodzie i określenie temperatury zamarzania Pomiar przyczepności nawierzchni