Katalog produktów

Przetworniki iskrobezpieczne

Iskrobezpieczne przetworniki punktu rosy dostępne w naszej ofercie to urządzenia, które służą do pomiaru wilgotności resztkowej w strefach zagrożonych wybuchem. Stanowią wyspecjalizowany sprzęt pozwalający na zastosowanie w gazach nieagresywnych.

Gdzie stosuje się iskrobezpieczne przetworniki punktu rosy?

Zastosowanie iskrobezpiecznych przetworników pomiarowych obejmuje szereg gazów nieagresywnych, takich jak m.in.:

 • powietrze oraz powietrze skompresowane,
 • biogaz,
 • gaz ziemny,
 • argon,
 • azot,
 • wodór.

Dzięki odpowiedniej technologii wytwarzania, przetworniki iskrobezpieczne nadają się do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem. Użytkowane wyłącznie z zasilaczami klasy Ex, barierami bezpieczeństwa lub separatorami galwanicznymi, stosowane są zawsze w separacji: przetworniki znajdują się w strefie zagrożonej wybuchem, podczas gdy źródła zasilania czy przemysłowe sterowniki logiczne (PLC) muszą znaleźć się w strefie bezpiecznej.

Dlaczego stosuje się przetworniki iskrobezpieczne?

Użytkowanie urządzeń iskrobezpiecznych odnosi się głównie do zastosowań przemysłowych, gdzie pracy często towarzyszą substancje łatwopalne lub wybuchowe. Spełnianie norm iskrobezpieczeństwa jest istotnym elementem strategii ochrony zarówno ludzi pracujących w danym środowisku, jak i samej infrastruktury przemysłowej oraz produktów.

Wykorzystanie zaawansowanej technologii pomiarowej i regulacyjnej, która jest zgodna z zasadami iskrobezpieczeństwa, pełni funkcję zapobiegawczą, zabezpieczając systemy przemysłowe przed potencjalnie katastroficznymi skutkami wybuchów.

Jak działają przetworniki iskrobezpieczne?

Iskrobezpieczne przetworniki pomiarowe są zaprojektowane w taki sposób, żeby minimalizować ryzyko wywołania iskry lub zbyt wysokiej temperatury, które mogłyby prowadzić do zapłonu w środowiskach zagrożonych wybuchem.

Energia elektryczna przekazywana do urządzenia lub wyjścia w strefie zagrożonej, redukowana jest do bezpiecznego poziomu. Ograniczenie osiągane jest przez zastosowanie obwodów kontrolujących i redukujących prąd i napięcie do wartości, które nie są w stanie wywołać iskry ani podnieść temperatury powierzchni urządzenia do poziomu, który mógłby zapalić gaz otaczający przetwornik.

W ten sposób, urządzenia zapewniają bezpieczne zasilanie i sygnalizację w potencjalnie niebezpiecznych obszarach, umożliwiając kontrolę i monitoring procesów przemysłowych bez ryzyka wybuchu.

Przetworniki iskrobezpieczne w ofercie Test-Therm

W asortymencie dostępnym w Test-Therm Klienci mogą liczyć na specjalistyczny sprzęt w postaci iskrobezpiecznych przetworników punktu rosy, które charakteryzują się m.in.:

 • solidną konstrukcją zapewniającą wysoką wytrzymałość i trwałość urządzeń,
 • hermetycznością do ciśnienia o wysokości nawet 500 barów,
 • czujnikami wilgotności o długotrwałej stabilności,
 • wyjściami analogowymi w systemie dwuprzewodowym,
 • wysoką rozdzielczością sygnału czujnika.

Warto podkreślić, że instalacja, połączenie elektryczne, uruchomienie, eksploatacja i konserwacja przetworników w obszarach zagrożonych wybuchem mogą być przeprowadzane wyłącznie przez przeszkolony i upoważniony personel.

Czujnik punktu rosy FA 515 Ex
Wykonanie iskrobezpieczne ATEX
Zakres pomiarowy: -80...20 °Ctd = 4...20 mA
Zakres ciśnienia: -1...500 bar
Zasilanie: 24 VDC (18...28 VDC)
Dokładność: ± 1°C przy -20...+20°Ctd; ±2°C przy -50...-20°Ctd; ±3°C przy -80...-50°Ctd
Wyjście: 4...20 mA w technologii 2-przewodowej
Stopień ochrony: IP 65