Katalog produktów

Albedometry (stosunek promieniowania odbitego do całkowitego )

Albedometry to specjalistyczne przyrządy meteorologiczne, których zadaniem jest pomiar tak zwanego albedo. Jest to zdolność Ziemi do odbijania promieniowania słonecznego, które pada na jej powierzchnię.

Instrumenty tego typu wykorzystuje się do wykonywania pomiarów albedo różnego rodzaju podłoża. W celu uzyskania precyzyjnych wyników należy korzystać z najlepszej jakości przyrządów posiadających niezbędne certyfikaty, które stworzono zgodnie z odpowiednimi normami ISO.

Albedometr - funkcjonalny instrument pomiarowy

Albedo jest określane jako stosunek natężenia promieniowania odbitego do natężenia promieniowania całkowitego, które pada na określoną powierzchnię. Dlatego też oferowane przez nas urządzenia są zbudowane z dwóch połączonych ze sobą pyranometrów.

Czujnik pierwszego z nich jest skierowany w górę (w stronę nieba), a drugiego w dół (w stronę ziemi). Pyranometr znajdujący się na górze służy do pomiaru całkowitego promieniowania padającego (suma promieniowania bezpośredniego i rozproszonego). Pyranometr dolny mierzy z kolei radiację całkowitą odbitą od podłoża.

Przyrząd ten, określany równie często nazwą albedomierz, działa więc na zasadzie różnicy w nagrzewaniu się górnych i dolnych termostatów. Warto też dodać, że sygnał elektryczny z każdego z pyranometrów może być przesyłany bezpośrednio do rejestratora danych albo do automatycznego procesora.

Specjalistyczny sprzęt najwyższej klasy

Oferowane przez nas albedometry to przyrządy pomiarowe wyróżniające się doskonałą jakością wykonania. Już na etapie ich projektowania zadbano o to, aby były to instrumenty odporne na działanie zróżnicowanych warunków atmosferycznych.

Czujniki są chronione przed m.in. wiatrem, pyłem czy nagrzaniem przez dwie współcentryczne szklane kopuły. Dzięki temu użytkownik zyskuje gwarancję długotrwałej pracy albedomierzy.

Bardzo istotne jest również to, że dostępne w naszej ofercie przyrządy spełniają wymagania Światowej Organizacji Meteorologicznej. Co więcej, są one zgodne z normami ISO 9060, a to także gwarantuje użytkownikom właściwe działanie przyrządów oraz miarodajne wyniki.

Oczywiście każdy z udostępnianych przez nas produktów tego typu jest fabrycznie kalibrowany, a zatem jest wyposażony w indywidualny współczynnik kalibracji.

Szerokie zastosowanie albedometrów

Nowoczesne, wysokiej jakości albedometry znajdujące się w naszej ofercie to profesjonalne przyrządy pomiarowe stosowane na co dzień w wielu miejscach. W głównej mierze są one jednak wykorzystywane do wykonywania dziennych pomiarów z zakresu meteorologii oraz klimatologii.

Instrumenty tego typu są używane między innymi w stacjach meteorologicznych, stacjach rolniczych oraz w drogowych stacjach pogodowych. Albedometry bardzo często są też ważnym elementem różnego rodzaju badań z zakresu klimatu i astronomii oraz badań atmosfery.

Ich ważną zaletą jest fakt, iż można je zainstalować nawet w polu, ponieważ nie wymagają żadnego zasilania. Instrumenty te generują bowiem napięcie, które zwykle jest równe 10mV/kW•m-2.

Albedometr klasy I wg ISO9060.
Spełnia wymagania Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO).
Certyfikat kalibracji.
Albedometr klasy II wg ISO9060.
Spełnia wymagania Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO).
Certyfikat kalibracji.