Katalog produktów

Miernik tablicowy z pamięcią FP-400

Przeplywomierz FP-400


FP-400 programowalny licznik przepływu z elektroniczną rejestracją wyników przystosowany do współpracy z przetwornikami prędkości firmy Schmidt | Dwyer | DeltaOhm

FP-400 jest nowoczesnym, uniwersalnym, precyzyjnym przyrządem tablicowym z funkcją elektronicznej rejestracji wyników pomiarów. Do przyrządu można podłączyć bezpośrednio różnego typu przepływomierze i przetworniki z wyjściem analogowym lub impulsowym.

Przyrząd posiada duży wyświetlacz LED, wyświetlacz alfanumeryczny LCD oraz cztery przyciski umiejscowione na płycie czołowej.

Przyrząd ma cztery niezależne wejścia pomiarowe:

  • dwa wejścia typu 0/4-20mA,
  • dwa wejścia typu PULS.
  • Dla każdego wejścia dostępne są dwa liczniki:
    - L1 bez możliwości zerowania,
    - L2 z możliwością zerowania przez użytkownika z przycisku na płycie czołowej lub automatycznego zerowania co godzinę, dobę lub miesiąc.

Przyrząd umożliwia archiwizację danych pomiarowych na karcie pamięci MMC/SD o pojemności do 2 GB. Rejestracja danych może być realizowana z jedną lub z dwoma niezależnie ustawionymi prędkościami zapisu przełączanymi przy przekroczeniu wybranych poziomów alarmowych.

Możliwe jest bramkowanie oraz wyzwalanie rejestracji z wejścia dwustanowego PULS. Dane na karcie zapisane są w postaci zbioru tekstowego i mogą być wczytane do edytora tekstowego, arkusza kalkulacyjnego lub przeglądane za pomocą łatwego w obsłudze programu FP 400 Raport. Program umożliwia selekcję i obróbkę wyników, uśrednianie, wyszukiwanie minimów i maksimów, przeglądanie i drukowanie raportów w postaci graficznej i tabelarycznej.

Urządzenie umożliwia swobodne programowanie w każdym z kanałów do 2 poziomów granicznych AL1 i AL2, których przekroczenie powoduje zgłoszenie alarmu lub zmianę stanu przekaźnika sterującego. Przyrząd ma 4 półprzewodnikowe przekaźniki wyjściowe, które mogą być swobodnie przypisane do progów alarmowych.

Przyrząd standardowo wyposażony jest w port komunikacyjny RS-485, umożliwiający programowanie miernika z komputera (za pomocą programu FP-400-PMP dołączanego do urządzenia) oraz odczyt mierzonych wyników. Transmisja jest zgodna ze standardem Modbus RTU co zapewnia współpracę z uniwersalnymi systemami sterowania i wizualizacji.

 

acr Karta katalogowa: Miernik tablicowy przepływu FP-400

 

• 2 wejścia analogowe
• 2 wejścia typu PULS
• 2 kanały obliczeniowe
• 1 wyjście analogowe 4-20mA
• 4 półprzewodnikowe wyjścia przekaźnikowe
• Port USB na płycie czołowej
• Port RS-485 (protokół Modbus RTU)
• Port Ethernet (protokół Modbus TCP, serwer www)