Katalog produktów

Urządzenia i przyrządy laboratoryjne

Wśród przyrządów laboratoryjnych, które służą do pomiaru parametrów fizykochemicznych (m.in. pH, mętność, redox, przewodność, zasolenie, tlen rozpuszczony itd.), wymienia się sprzęt, który dzieli się na dwie podkategorie, a są to urządzenia uniwersalne i służące do pomiaru mętności (np. miernik mętności HD25.2).

Tlenomierz i inne urządzenia laboratoryjne

W kategorii tej znalazły się ponadto urządzenia służące do pomiaru tlenu rozpuszczonego, np. tlenomierz  HD3409.2. Ma on szerokie zastosowanie, ponieważ stężenie tlenu decyduje o procesie korozji w rurociągach, a także rozkładzie podczas oczyszczania ścieków. Stężenie tlenu rozpuszczonego ma ponadto wpływ na warunki życia ryb oraz mikroorganizmów w wodach. Do zalet tego urządzenia należy m.in. bardzo długi czas pracy (nawet do 100 godzin) i pojemna pamięć mieszcząca 18000 pomiarów.

W sklepie można oprócz tego nabyć pehametry, czyli urządzenia laboratoryjne służące do pomiaru ph analizowanych substancji chemicznych. Można tu wymienić: Pehametr-Termometr HD2205.2, pehametr przenośny model HD3405.2, a także Pehametr-konduktometr HD3456.2. Ostatni z modeli umożliwia automatyczną rejestrację danych, a także współpracę z komputerem i drukarką.

Godnym uwagi przyrządem laboratoryjnym jest ponadto Miernik mętności HD25.2, służący do pomiaru mętności metodą nefelometryczną (światło rozproszone pod kątem 90 stopni). Zaletą tych przyrządów jest ponadto to, że ważą niewiele (około 0,5 kg), są małe i poręczne. Dzięki temu proces pomiaru jest znacznie łatwiejszy.

Pehametr przenośny z pamięcią 34000 pomiarów.
Możliwość automatycznej rejestracji danych. Współpraca z komputerem i drukarką. W komplecie walizeczka i oprogramowanie. Bez sond pomiarowych.
Konduktometr laboratoryjny z pamięcią 20000 pomiarów.
Funkcja rejestracji danych. Współpraca z komputerem i drukarką. W komplecie walizeczka i oprogramowanie. Bez sond pomiarowych.
Laboratoryjny tlenomierz tlenu rozpuszczonego.
Pamięć 18000 pomiarów.Funkcja rejestracji danych. Współpraca z komputerem i drukarką. Bez sondy pomiarowej.
Laboratoryjny pehametr-konduktometr z pamięcią 20000 pomiarów.
Funkcja rejestracji danych. Współpraca z komputerem i drukarką. W komplecie oprogramowanie. Bez sond pomiarowych.
Pehametr-Termometr do pomiaru pH, temperatury i napięcia (REDOX)
Dwa wejścia BNC dla elektrod
Wbudowany rejestrator z pamięcią 2000 pomiarów
interfejsy RS232 i USB
Laboratoryjny miernik pH, mV, χ, Ω, TDS, NaCl, °C,
Pomiar: pH, potencjału redox z pH, z oddzieloną elektrodą odniesienia,
przewodności (konduktywności)
rezystancji w cieczach, zasolenia,
TDS (całkowitej ilości rozpuszczonych soli)
Przenośny zaawansowany miernik mętności HD25.2
- zgodny z EPA 180.1 / ISO-NEPH (ISO 7027), EBC i ASBC
- wyposażony 3 detektory optyczne i dwa źródła światła
- kalibracja automatyczna
- wbudowany rejestrator danych
- Wyjś