Katalog produktów

Przetworniki pomiarowe

Przetworniki do pomiaru promieniowania w zakresie widzialnym oraz UV.

Sonda fotometryczna do pracy zewnętrznej.
Wbudowana poziomica pęcherzykowa..
Certyfikat kalibracji.
Sonda radiometryczna (UVA) do pracy zewnętrznej.
Wbudowana poziomica pęcherzykowa.
Certyfikat kalibracji.
Przetworniki promieniowania LP 03 PHOT | RAD | PAR | UVA | UVB
do pracy zewnętrznej
Wbudowana poziomica pęcherzykowa.
Przetworniki oświetlenia i natężenia promieniowania.
5 modeli dla pomiaru różnych parametrów.
Wyjście analogowe prądowe lub napięciowe.
Różne zakresy pomiarowe.
Przetworniki luminancji.
2 modele o różnej charakterystyce kierunkowej.
Wyjście analogowe prądowe lub napięciowe.
Różne zakresy pomiarowe.
Sondy fotometryczna do pracy w budynku.
LP PHOT 01
LP RAD 01
LP UVA
LP UVB
LP UVC
LP PAR