Katalog produktów

Pomiar par nadtlenku wodoru (H2O2) VHP

Przetwornik do sond Vaisala Indigo
kompatybilne sondy
- Sondy wilgotności i temperatury serii HMP
- sondy temperatury - Sonda temperatury TMP1
- Sondy punktu rosy serii DMP
- Sondy do pomiaru dwutlenku węgla serii GMP250
- Sondy do pomiaru stężenia par wodoru serii HPP270 nadtlenek wodoru
- MMP8 sonda wilgotności w oleju
Uniwersalny miernik Indigo80 pomiar za pomocą odpowiednich sond:
  • temperatura + wilgotność
  • punkt rosy
  • CO2
  • Nadtlenek wodoru H2O2
  • Woda w oleju

Vaisala - przetwornik do pomiaru zawartości gazowego nadtlenku wodoru, wilgotności i temperatury powietrza
PEROXCAP® HPP272 i HPP271
Zakres pomiarowy: 10 ... 2000 ppm ± 10 ppm (H2O2)
Przeznaczony do monitoringu procesu VHP® biodekontaminacji suchą parą nadtlenku wodoru (H2O2).