Katalog produktów

Pomiar par nadtlenku wodoru (H2O2) VHP

Uniwersalny miernik Indigo80 pomiar za pomocą odpowiednich sond:
  • temperatura + wilgotność
  • punkt rosy
  • CO2
  • Nadtlenek wodoru H2O2
  • Woda w oleju

Vaisala - przetwornik do pomiaru zawartości gazowego nadtlenku wodoru, wilgotności i temperatury powietrza
PEROXCAP® HPP272 i HPP271
Zakres pomiarowy: 10 ... 2000 ppm ± 10 ppm (H2O2)
Przeznaczony do monitoringu procesu VHP® biodekontaminacji suchą parą nadtlenku wodoru (H2O2).