Katalog produktów

Pomiar par nadtlenku wodoru (H2O2) VHP

Vaisala - przetwornik do pomiaru zawartości nadtlenku wodoru, wilgotności i temperatury w powietrzu
PEROXCAP® HPP272 i HPP271
Przeznaczony do monitoringu procesu VHP® biodekontaminacji suchą parą nadtlenku wodoru (H2O2).