Katalog produktów

Czujnik temperatury gleby

Czujniki temperatury gleby to mierniki wykorzystywane w rolnictwie, geotermii czy geologii. Pozwalają na pozyskanie precyzyjnych danych, które mogą zostać następnie poddane obróbce i służyć ulepszeniu różnorodnych procesów oraz optymalizacji kosztów w tych gałęziach gospodarki.

Do czego służą czujniki temperatury gleby?

Czujniki temperatury gleby służą do monitorowania temperatury gleby na różnych głębokościach. Wiedza na temat temperatury gleby jest ważna dla rolnictwa i ogrodnictwa, ponieważ wpływa na procesy zachodzące w glebie, a w konsekwencji na rozwój roślin.

Czujniki pozwalają na precyzyjny pomiar temperatury gleby w czasie rzeczywistym, co warunkuje decyzje ogrodnika związane z nawożeniem, sadzeniem, podlewaniem, a także z innymi działaniami ważnymi przy uprawie roślin. Wiele roślin wymaga ściśle określonej temperatury gleby, żeby wzrastać prawidłowo, a zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura wpływa na jakość oraz ilość plonów.

Oczywiście czujniki temperatury przeznaczone do gleby wykorzystywane są również poza rolnictwem, np. w geologii czy badaniach geotermalnych – przydatne są wszędzie tam, gdzie konieczne jest pozyskanie precyzyjnych pomiarów temperatury gleby.

Jak zbudowane są mierniki temperatury gleby?

Forma mierników temperatury gleby może być różna, najczęściej spotyka się niewielkie urządzenia wbijane w ziemię z wystającą nad jej poziomem nieco szerszą końcówką. Czujniki mogą być ulokowane na sondzie wbijanej w glebę na jednym, dwóch, a nawet kilku poziomach.

W naszej ofercie dostępne są czujniki nawet z 7 poziomami pomiaru: 5 cm nad poziomem gleby, na poziomie gleby, 5, 10, 20 i 50 cm poniżej poziomu gleby oraz na głębokości 1 m. Są to precyzyjne urządzenia, które pozwalają na pomiar, a następnie ustalenie zależności np. między temperaturą powietrza nad poziomem gleby i w glebie na różnych głębokościach.

Inne czujniki temperatury gleby dostępne w naszym sklepie wyposażone są w antyradiacyjną obudowę, która eliminuje wpływ promieniowania słonecznego na pomiar, pozwalając na precyzyjne określenie temperatury. Te mierniki wyposażone są w czujniki zlokalizowane na powierzchni gleby (pod wspomnianą obudową radiacyjną) oraz na głębokości 5 cm w glebie. Poza sondą wprowadzaną w głąb ziemi, na której znajdują się czujniki, cały przyrząd wyposażony jest w dodatkowy pręt wbijany w glebę, stabilizujący całą konstrukcję.

Elementami pomiarowymi czujników temperatury dostępnych w Test-Therm, są selekcjonowane rezystory Pt100 klasy 1/3 DIN.

Odczyt pomiarów z miernika temperatury gleby

Żeby dokonać odczytów sygnałów pochodzących z czujników temperatury gleby, urządzenia podłącza się za pomocą przewodów do dedykowanych rejestratorów. Przewody łączące mierniki z rejestratorami mają najczęściej zestandaryzowane długości wynoszące 2, 5 czy 10 m. Z rejestratorów dane można przesłać na inne urządzenia, np. na komputer.

Warto podkreślić, że czujniki dostępne w naszej ofercie odznaczają się bardzo dobrą stabilnością długoczasową, minimalną inwazyjnością w glebie oraz wysokim stopniem ochrony (nawet IP 68).

Czujnik: Pt100
Klasa: 1/3DIN
Linia: 4-przewodowa
Zakres pracy: -40ºC ...+ 85ºC
Dryft temperaturowy: 0.003%/ºC @20ºC
czujnik temperatury bezpośrednio nad glebą, na powierzchni gleby oraz do 5 punktów pod powierzchnia gleby. Wyjście RS485 z protokołem Modbus RTU