Katalog produktów

Manometry do instalacji wodnych

Manometry do instalacji wodnych to urządzenia stosowane przede wszystkim dla sprawdzenia poprawności działania systemów HVAC. Mogą jednak służyć również do pomiarów w innych systemach cieczowych o znanej gęstości czynnika.

W Test-Therm oferujemy naszym Klientom uniwersalne i wielofunkcyjne manometry do pomiaru ciśnienia wody, a także innych cieczy o znanej gęstości. Przyrządy te wykorzystywane są najczęściej do pomiaru ciśnienia wody w instalacjach HVAC, jednak ich możliwości są znacznie szersze.

Poza ciśnieniem mierniki mogą mierzyć także przepływ cieczy oraz jej temperaturę. Ponadto dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu  manometry ciśnienia wody mogą również wskazać moc (np. pompy), przepływ ciepła, współczynniki Cv (Kv) czy średnicę wirnika.

Zastosowanie manometrów do mierzenia ciśnienia wody

Dostępne w naszej ofercie manometry do pomiaru ciśnienia w instalacji wodnej pełnią głównie funkcję mierników ciśnienia właśnie w szeroko rozumianej hydraulice.

Świetnie sprawdzają się jednak również w zastosowaniach z obszarów pokrewnych. Służą do pomiarów w systemach ogrzewania i chłodzenia, a także pozwalają na ocenę pracy pomp, agregatów chłodniczych czy klimakonwektorów.

Praca systemów HVAC związana jest z gospodarowaniem energią cieplną i elektryczną. Układ zoptymalizowany pod kątem zaangażowania jednego lub obydwu rodzajów energii jest bardziej oszczędny pod kątem zużycia ciepła i prądu, a w konsekwencji również bardziej wydajny ekonomicznie.

Dlatego dostępne w naszej ofercie manometry do mierzenia ciśnienia wody oraz innych parametrów i cieczy, znajdują szerokie zastosowanie w testach i badaniach systemów HVAC.

Manometry do systemów cieczowych

Manometry do sprawdzania szczelności instalacji wodnej i innych systemów oferowane w naszej ofercie, to urządzenia o szerokim spektrum zastosowań. Cieszące się dużą popularnością mierniki HM, zyskały zaufanie naszych Klientów, ponieważ są niezwykle uniwersalnymi urządzeniami.

Można je stosować do zaworów każdej marki dostępnej na rynku, niezależnie od modelu. Żeby uzyskać potrzebne dane, wystarczy wpisać krzywą przepływu dla badanego zaworu i po prostu rozpocząć pomiar. Żeby zmierzyć ciśnienie, przepływ czy temperaturę, a na podstawie danych wejściowych uzyskać kolejne, nie trzeba instalować dodatkowych adapterów. Kupując urządzenie, Klient zyskuje manometr, który jest gotowy do pomiaru natychmiast po rozpakowaniu. Już nie trzeba inwestować w kilka mierników, żeby zoptymalizować i przetestować pracę systemu HVAC – wystarczy jeden.

Zasilane standardowymi akumulatorami typu AA, manometry HM wyposażone są nie tylko we całe potrzebne oprzewodowanie i czytelny, podświetlany wyświetlacz, ale także w interfejs USB z oprogramowaniem.

Urządzenie pozwala na jednoczesną prezentację różnicy ciśnień, jak również na wyświetlenie jego wartości minimalnych i maksymalnych po obydwu stronach zaworu bez konieczności zmiany ustawień podłączenia przewodów lub zmiany zaworu.

Kategoria: Ciśnienie

Modele różnicowe do instalacji cieczowych HVAC
Sprawdzanie zaworów
Balansowanie systemów.
Sprawdzanie pracy pomp
Zakres 0...2068kPa