Katalog produktów

Z wyjściem analogowym

Przetworniki temperatury do systemów wentylacji i klimatyzacji

Oferujemy przetworniki do pomiarów temperatury i badania jakości powietrza zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Oferowane przez nas urządzenia pozwalają na badanie parametrów takich jak:

  • wilgotność względna (RH),
  • temperatura otoczenia (T),
  • zawartość dwutlenku węgla (CO2),
  • oraz na wyznaczenie punktu rosy.

Urządzenia są stosowane w układach monitoringu i zarządzania budynkowymi systemami ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.

Przetworniki temperatury do montażu wewnątrz budynków

W naszym sklepie dostępne są przetworniki pomieszczeniowe, które ponadto mogą pełnić funkcję kontrolerów i regulatorów parametrów pracy układów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Osoby konfigurujące układ monitoringu i kontroli parametrów pracy urządzeń w systemie HVAC mają do dyspozycji proste przetworniki temperatury w formie estetycznej puszki do montażu natynkowego oraz bardziej rozbudowane urządzenia wyposażone w cyfrowy wyświetlacz, na którym prezentowane są wartości parametrów określanych przez przetwornik. Najbardziej zaawansowane przetworniki wilgotności do montażu w pomieszczeniach są też przystosowane do zmiany parametrów pracy urządzeń w układzie, adekwatnie do zmieniających się potrzeb.

Przetworniki temperatury do montażu na zewnątrz budynków

Jak wiadomo, prawidłowe funkcjonowanie zaawansowanych systemów wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji wymaga badania jakości powietrza pobieranego przez układ z zewnątrz budynku. W tym celu we właściwych miejscach montuje się odpowiednie przetworniki temperatury, które są przystosowane do pomiarów na zewnątrz budynków. Nasze przetworniki do montażu zewnętrznego są wyposażone w odpowiednie osłony, które gwarantują oczekiwaną dokładność pomiaru niezależnie od zmieniających się warunków atmosferycznych. Urządzenia są łatwe w montażu i proste w konfiguracji.

Przetwornik temperatury.
Wejście typu Pt1000.
Podwójny wyświetlacz LCD.
Wyjście 4...20mA.
Przetwornik temperatury.
Wbudowany czujnik pomiarowy.
Podwójny wyświetlacz LCD.
Wyjście 4...20mA.
Przetwornik temperatury.
Wykonanie pomieszczeniowe.
Wbudowany czujnik pomiarowy.
Podwójny wyświetlacz LCD.
Wyjście 4...20mA.
Przetwornik temperatury.
Wykonanie pomieszczeniowe.
Wbudowany czujnik pomiarowy.
Wyświetlacz LCD.
Wyjście 0...10V.
Przetwornik do sond Vaisala Indigo
kompatybilne sondy
- Sondy wilgotności i temperatury serii HMP
- sondy temperatury - Sonda temperatury TMP1
- Sondy punktu rosy serii DMP
- Sondy do pomiaru dwutlenku węgla serii GMP250
- Sondy do pomiaru stężenia par wodoru serii HPP270 nadtlenek wodoru
- MMP8 sonda wilgotności w oleju
Przetwornik wilgotności i temperatury HMS110 zaprojektowany dla pomiarów temperatury i wilgotności w systemach BMS
Przetworniki temperatury do pomiaru temperatury powierzchni paneli słonecznych i modułów fotowoltaicznych.
Seria HD4807TFP, HD48S07TFP, HD48V07TFP i HD4907TFP.
Czujniki wyposażone są w przylgowy czujnik temperatury Pt100 do temperatury paneli słonecznych i modułów fotowoltaicznych.
Czujniki temperatury modułów fotowoltaicznych mogą posiadać kabel o długości 3, 5 lub 10mb
Precyzyjny kanałowy przetwornik temperatury
  • Pomiar temperatury cieczy lub powietrza z dokładnością ±0,1°C
  • Bardzo szybki czas reakcji pomiaru
  • 1-punktowa identyfikowalna kalibracja (certyfikat w zestawie)
  • Opcje wyjść analogowych (4...20mA) i Modbus RTU
  • Zoptymalizowany dla automatyki budynków i kontroli procesów HVAC
  • Montaż w osłonie termicznej do pomiaru w cieczach (typy: ASM214691, ASM214707)
Zakres pomiarowy wilgotności 5...98%RH Zakres pomiarowy temperatury -30...+85°C Zakres pomiarowy CO2 0...5000ppm Pamięć 2304 rekordy Interfejs USB (MODBUS RTU) Wyjście analogowe 0...10VDC Wyjścia przekaźnikowe
Przetworniki wilgotności i temperatury
do zastosowań w instalacjach HVAC,
w pomieszczeniach typu "clean room" oraz
do zastosowań na zewnątrz budynków.