Katalog produktów

Pyrheliometry - aktynometry (pomiar energii promieniowania bezpośredniego)

Pyrheliometry to urządzenia, które służą do pomiaru energii promieniowania słonecznego. Wykorzystywane są głównie w meteorologii i badaniach klimatologicznych, choć bywają stosowane również w innych dziedzinach.

Co to jest pyrheliometr?

Pyrheliometr jest szczególnym przypadkiem aktynometru, czyli urządzeniem, które pozwala na pomiar energii promieniowania bezpośredniego. Oznacza to, iż instrument ten ma zdolność pomiaru promieniowania docierającego bezpośrednio ze słońca na daną jednostkę powierzchni.

Jak działa pyrheliometr?

Działanie pyrheliometru bazuje na zdolności pochłaniania energii promieniowania przez tzw. ciało czarne, oraz zamianie go w energię cieplną mierzoną następnie termostosem. Innymi słowy, pomiar opiera się na zależności temperatury elementu pomiarowego od intensywności promieniowania.

Istnieje wiele aktynometrów, a najprostsze z nich działają dzięki odkształceniom pojedynczej lub podwójnej płytki bimetalicznej podgrzewanej przez promieniowanie słoneczne. Poza bimetalicznymi, w użyciu współcześnie są również aktynometry elektryczne.

Zastosowanie aktynometrów

Aktynometry to urządzenia, które stosuje się w dziedzinie meteorologii i fizyki atmosfery określanej jako aktynometria. Jest to dział zajmujący się badaniami promieniowania słonecznego, promieniowania ziemskiego oraz atmosferycznego. W obszarze zainteresowań aktynometrii znajduje się również bilans energetyczny systemu obejmującego Ziemię i atmosferę.

Podstawą przeprowadzanych badań jest analiza różnych rodzajów promieniowania mierzonego m.in. za pomocą takich urządzeń jak pyrheliometry.

Urządzenia te sprawdzają się więc w badaniach atmosfery oraz analizach związanych z klimatologią. Stosowane są w stacjach meteorologicznych, ale mogą służyć także do testów wydajności instalacji fotowoltaicznych i zarządzania zużyciem energii.

Jakie pyrheliometry są dostępne w naszej ofercie?

Oferujemy urządzenia marki Delta OHM, które wykonane zostały w sposób umożliwiający spełnienie wymogów urządzenia klasy 1 zgodnie z normą ISO 9060. Aktynometr pozwala na długotrwałą pracę w warunkach zewnętrznych dzięki wysokiej jakości wykonania, która przejawia się m.in. w ochronie czujnika przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych (wiatru, zapylenia, nagrzewania) za pomocą szklanej, transparentnej pokrywy. Klienci mogą wybrać spośród trzech dostępnych modeli:

  • LP PYRHE 16 – urządzenie z osłoną słoneczną, kartridżem z silikażelem oraz 3 saszetkami zapasowymi. Czułość: 16: 10μV/(W/m²),
  • LP PYRHE 16AC – urządzenie z osłoną słoneczną, kartridżem z silikażelem i 3 saszetkami zapasowymi. Czułość: 4...20mA (0...2000W/m²). Na życzenie Klienta dostępne jest gniazdo z kablem o długości 5 lub 10 mb,
  • LP PYRHE 16AV – urządzenie z osłoną słoneczną, kartridżem z silikażelem oraz 3 saszetkami zapasowymi. Czułość: 0..1|5|10V (0...2000W/m²). Na życzenie Klienta dostępne jest gniazdko z kablem o długości 5 lub 10 mb. Każde urządzenie jest kalibrowane fabrycznie i posiada indywidualny współczynnik kalibracji wykazany w dołączonym do instrumentu raporcie kalibracji.
LP PYHE 16: 10μV/(W/m²)
LP PYHE 16AC: 4...20mA (0...2000W/m²)
LP PYHE 16AV: 0..1|5|10V (0...2000W/m²)
Zgodność z ISO9060 i WMO