Katalog produktów

Z wyjściem cyfrowym RS232 | RS485

Przetwornik temperatury.
Wejście typu Pt1000.
Podwójny wyświetlacz LCD.
Interfejs RS232.
Przetwornik temperatury.
Wbudowany czujnik temperatury.
Podwójny wyświetlacz LCD.
Interfejs RS485.
Przetwornik temperatury.
Wbudowany czujnik temperatury.
Podwójny wyświetlacz LCD.
Interfejs RS232.
Przetwornik temperatury.
Wykonanie pomieszczeniowe.
Wbudowany czujnik temperatury.
Wyświetlacz LCD.
Interfejs RS232.
Przetwornik temperatury.
Wykonanie pomieszczeniowe.
Wbudowany czujnik temperatury.
Wyświetlacz LCD.
Interfejs RS485 izolowany galwanicznie.
Zakres pomiarowy -70 ... +180 °C (-94 ... +356 °F)
Czujnik Pt100 RTD Klasa F0.1 IEC 60751
Kalibracja standardowa 1)
Dokładność przy +23 °C (+73,4 °F) ±0,1 °C (±0,18 °F)
Niepewność kalibracji fabrycznej 2) ±0,1 °C (±0,18 °F) przy +23 °C (+73,4 °F)
Przewodowy wielopunktowy czujnik temperatury do silosów
Do pomiaru temperatury -40...+85°C
Dokładny i niezawodny pomiar temperatury
Do 32 cyfrowych adresowalnych czujników 1-wire
Stopień ochrony przed wodą i pyłem IP67
Całość osadzona w rurze ochronnej
W opcji przetwornik z wyjściem RS485 Modbus RTU
 

Przetwornik T i RH miniaturowy
Współpracuje z wyświetlaczami serii INDIGO
Wbudowana funkcja czyszczenia chemicznego sensora

czujnik temperatury bezpośrednio nad glebą, na powierzchni gleby oraz do 5 punktów pod powierzchnia gleby. Wyjście RS485 z protokołem Modbus RTU
Przetworniki temperatury do pomiaru temperatury powierzchni paneli słonecznych i modułów fotowoltaicznych.
Seria HD4807TFP, HD48S07TFP, HD48V07TFP i HD4907TFP.
Czujniki wyposażone są w przylgowy czujnik temperatury Pt100 do temperatury paneli słonecznych i modułów fotowoltaicznych.
Czujniki temperatury modułów fotowoltaicznych mogą posiadać kabel o długości 3, 5 lub 10mb
Precyzyjny kanałowy przetwornik temperatury
  • Pomiar temperatury cieczy lub powietrza z dokładnością ±0,1°C
  • Bardzo szybki czas reakcji pomiaru
  • 1-punktowa identyfikowalna kalibracja (certyfikat w zestawie)
  • Opcje wyjść analogowych (4...20mA) i Modbus RTU
  • Zoptymalizowany dla automatyki budynków i kontroli procesów HVAC
  • Montaż w osłonie termicznej do pomiaru w cieczach (typy: ASM214691, ASM214707)
Zakres pomiarowy wilgotności 5...98%RH Zakres pomiarowy temperatury -30...+85°C Zakres pomiarowy CO2 0...5000ppm Pamięć 2304 rekordy Interfejs USB (MODBUS RTU) Wyjście analogowe 0...10VDC Wyjścia przekaźnikowe
Przetworniki wilgotności i temperatury
do zastosowań w instalacjach HVAC,
w pomieszczeniach typu "clean room" oraz
do zastosowań na zewnątrz budynków.
Tanie przetworniki naścienne i kanałowe temperatury i wilgotności
Parametry wyliczane: Temperatura termometru mokrego | Entalpia | Temperatura punktu rosy
Wyjście: 4...20mA 2 przewodowe lub RS485 Modbus RTU
Kategoria: Akcesoria

Dwa wejścia pomiarowe
Wysoka dokładność pomiaru - 0.1%
Obsługa termopar J, K, N, E, B, R i S
Wbudowana  kompensacja zimnych spoin
Izolacja galwaniczna
Interfejs RS485 (Modbus RTU)

Kategoria: Akcesoria

Dwa wejścia pomiarowe
Wysoka dokładność pomiaru - 0.1%
Obsługa termopar J, K, N, E, B, R i S
Wbudowana  kompensacja zimnych spoin
Izolacja galwaniczna
Interfejs RS485 (Modbus RTU)