Katalog produktów

Pyłomierze do pomieszczeń

Pył jest wrogiem niemal każdego mechanizmu, dlatego w niemal każdej branży staramy się go pozbyć. Pomiary wszelkich emitowanych zanieczyszczeń są dzisiaj dużo łatwiejsze dzięki przenośnym przyrządom, które nie tylko podają precyzyjne parametry, ale nierzadko alarmują o niepokojących odchyleniach od normy.

Pyłomierze do pomieszczeń

Zamknięte pomieszczenia w branży przemysłowej to zawsze duże niebezpieczeństwo. Dlatego też należy dbać o to, by wszelkie parametry, zwłaszcza te związane z bezpieczeństwem, były utrzymane w surowych normach. Wszelkiego rodzaju czujniki i mierniki służą temu, by pomóc utrzymać odpowiednie parametry. Pyłomierze do pomieszczeń to nie tylko gwarancja dobrej jakości powietrza, ale też większej wydajności, jeśli chodzi o produkcję czy pracę maszyn. Warto zadbać o jak najlepsze warunki, które zoptymalizują zarówno pracę człowieka, jak i wszystkich urządzeń, które musi obsługiwać.

Mierniki zapylenia

Mierniki zapylenia to bardzo użyteczne przyrządy pozwalające na dokonanie pomiarów nie tylko na małej powierzchni, ale również w dużych pomieszczeniach. Ma to niebagatelne znaczenie, jeśli chodzi o wiele mechanizmów, ale co nie mniej istotne – ma wpływ na środowisko, w jakim pracownicy przebywają. Dzisiaj dużą wagę przykłada się do jakości powietrza, jest ona coraz gorsza, dlatego też warto zadbać, aby – jeśli nie jest to koniecznie – nie stwarzać atmosfery powodującej niebezpieczne odchylenia. Zapylenie, a także wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia są wszak niepożądane!

Kategoria: Pyłomierze

Miernik zapylenia wraz z opcjonalnymi sondami elektrochemicznymi gazów toksycznych realizuje pomiar kolejno 4 frakcji pyłu zawieszonego: PM 10, 4, 2.5, oraz pyłu całkowitego. Pobierany pył jest optycznie analizowany i wyznaczana jest zawartość poszczególnych frakcji dzięki kolejno obracanemu impaktorowi.

Kategoria: Pyłomierze

Zakres: 0 - 1,000 μg/m³
Pomiar: PM1, PM2.5, PM4 oraz PM10
Pobór próbki: 2.83 l/min
Czas pomiaru co 1min

Kategoria: Pyłomierze
Najnowszy stacjonarny fotometr przeznaczony do ciągłego monitoringu stanu filtrów w kanałach wentylacyjnych. W fotometrze TM-F wykorzystano metodę pomiaru opartą o rozproszenie światła, metoda ta została następnie rozwinięta specjalnie do pracy stacjonarnej i pomiaru emisji pyłu. Urządzenie przeznaczone jest do instalacji m.in. w kanałach wentylacyjnych lub innych urządzeniach poprzez TM-F Hund opcjonalny bajpas umożliwiając pomiar w sposób ciągły skuteczności filtracji powietrza o bardzo niskim stężeniu.
Kategoria: Pyłomierze

Przenośny pyłomierz TM data II o zakresie pomiarowym 0...100mg/m³. Pomiar pyłu respirabilnego w przemyśle instalacjach klimatyzacyjno wentylacyjnych i innych

HD50PM - Pyłomierz do zastosowań wnętrznych
Pomiar PM1, PM2.5, PM4 i PM10
Wbudowany serwer www
Komunikacja poprzez wifi lub ethernet