Katalog produktów

Zawartość wody w pelecie

humimeter BP1 Miernik zawartości wody w pelecie
Zakres pomiarowy: 3 ~ 20% zawartości wody