Katalog produktów

Zawartość wody w pelecie

Wilgotnościomierz jest urządzeniem pomiarowym służącym do weryfikacji poziomu wilgotności trocin, pyłów, wiórów, a także pelletu. Profesjonalny miernik służy do sprawdzania skali zawilgocenia pelletu na etapie produkcji i kontroli odbiorczej po krótkotrwałym przechowywaniu. Sprawdź modele wilgotnościomierzy do pelletu dostępne w naszej ofercie.

Do czego służą wilgotnościomierze do pelletu?

Podstawowa funkcja wilgotnościomierzy do pelletu dostępnych w ofercie to przede wszystkim pomiar wilgotności poszczególnych próbek materiału opałowego.

Miernik wilgotności pelletu znajduje zastosowanie:

  • w firmach produkcyjnych np. podczas analizy wilgotności gotowego wyrobu w celu sprawdzenia, czy ten spełnia normy wynikające z regulacji PN-EN ISO 17225-2:2014, (E),
  • w magazynach np. przedsiębiorstwa składujące zapasy pelletu mogą szybko skontrolować, czy warunki przechowywania materiału są optymalne i nie wpływają negatywnie na zbyt wysoką wilgotność pelletu.

Wilgotnościomierz do pelletu sprawdzi się też w użytku domowym. Jeśli większe ilości pelletu są składowane w piwnicach, zawsze warto sprawdzić jego wilgotność przed umieszczeniem paliwa opałowego w podajniku do pieca.

W jaki sposób odbywa się pomiar wilgotności z użyciem wilgotnościomierzy?

Metody pomiaru z użyciem profesjonalnych wilgotnościomierzy do pelletu są proste. To proces nieselektywny, który pozwala na wykonanie pomiaru na dowolnej próbce materiału. W praktyce wystarczy kilka sekund, aby urządzenie pomiarowe wyświetliło szczegółowy wynik z zawartością wody w wybranym materiale.

Wilgotnościomierze do pelletu dostępne w naszej ofercie mają wbudowane trzy różne rodzaje pelletów wraz z predefiniowaną wagą próbki do pomiaru. Trzy standardowe próby pomiarowe dotyczą pelletu drzewnego produkowanego z takich surowców, jak:

  • pnie i pozostałości drzewne,
  • konary, gałęzie i kora,
  • drewno z lasu i plantacji.

Analiza wilgotności z użyciem dedykowanego urządzenia pomiarowego do pelletu odbywa się na próbkach ok. 280 g. To wielkość zgodna z normą EN 14961. W ten sposób można precyzyjnie ocenić wilgotność pelletu drewnianego o średnicy od 6 do 8 mm i maksymalnej długości 30 mm.

Jakie są najważniejsze parametry wilgotnościomierzy do pelletu?

Aby klasyfikacja biopaliw stałych odbywała się zgodnie z normami, a pomiary wilgotności były precyzyjne, urządzenia pomiarowe muszą mieć odpowiednie parametry techniczne: szeroki zakres pomiarowy, jak najwyższą dokładność kalibracji oraz możliwość zapisywania wyników w pamięci urządzenia.

Dostępne w ofercie przyrządy weryfikujące wilgotność pelletu, są wyposażone w takie udogodnienia jak:

  • zarządzanie danymi przez dostawcę pelletu,
  • automatyczna kompensacja temperatury,
  • duży i czytelny wyświetlacz,
  • dwie jednostki odczytu temperatury,
  • kilkusekundowy pomiar bez obróbki próbek.

Czy wilgotnościomierz służy wyłącznie do analizy wilgotności pelletu?

Wilgotnościomierze do pelletu dostępne w naszej ofercie służą nie tylko do analizy próbek tego materiału. Urządzenie pomiarowe nadaje się także do pomiarów wilgotności: odpadów drewna, słomy ciętej i w belach, biomasy, brykietu drzewnego i zrębki.

humimeter BP1 Miernik zawartości wody w pelecie
Zakres pomiarowy: 3 ~ 20% zawartości wody