Katalog produktów

Przetworniki wilgotności absolutnej

Istnieje wiele czynników, które wpływają nie tylko na właściwości materiałów oraz proces ich produkcji, ale też na ich późniejszy transport i składowanie. Jednym z nich jest z pewnością wilgotność, która powinna być odpowiednio kontrolowana przy pomocy wysokiej klasy sprzętu. Dokonywanie systematycznych pomiarów oraz regulacja wilgotności pozwala między innymi wykryć miejsca, w których pojawia się ryzyko rozwoju zawilgoceń, a także pleśni. Warto więc stosować profesjonalne przetworniki wilgotności absolutnej, które pomagają uniknąć zmian parametrów fizycznych konkretnych materiałów.

Co to jest wilgotność absolutna?

Wilgotność absolutna jest również często określana jako wilgotność bezwzględna. Jest to parametr, który dostarcza informacji na temat tego, jaka jest zawartość pary wodnej w powietrzu. Wartość tę wyraża się w gramach na metr sześcienny (g/m³).

Warto przy tym dodać, że podczas dokonywania pomiarów pod uwagę nie są brane ewentualne produkty kondensacji. Chodzi tu na przykład o wodę w stanie ciekłym albo stałym.

Co ważne, maksymalna ilość pary wodnej, która może być obecna w powietrzu, jest stała dla konkretnych temperatur. Oznacza to, że w momencie, kiedy wartość ta zostanie przekroczona, to na powierzchniach o temperaturze niższej od temperatury punkty rosy zacznie się skraplać woda. To właśnie wtedy pojawiają się na nich krople rosy lub powstaje mgła.

Przetworniki wilgotności absolutnej - działanie

Wilgotność jest jednym z tych parametrów, który może w dużej mierze wpływać zarówno na właściwości materiałów, jak i na tempo reakcji zachodzących w danym środowisku.

Dlatego prowadzenie regularnych pomiarów wilgotności i dostosowywanie jej do aktualnych potrzeb jest kluczowe. Idealnym rozwiązaniem w tym przypadku jest więc zastosowanie przetworników wilgotności absolutnej.

Wykorzystanie profesjonalnych urządzeń tego typu pozwala utrzymać pożądany poziom wilgotności w konkretnym środowisku. Warto wówczas stawiać na dobrej jakości systemy sterowania, których działanie opiera się właśnie na pomiarach wilgotności absolutnej powietrza.

W razie ewentualnych wahań jej poziomu przetwornik przywraca prawidłowe parametry poprzez wstrzykiwanie pary albo wody w takie środowisko.

Zastosowanie przetworników wilgotności absolutnej

Przetworniki wilgotności absolutnej są często wykorzystywane między innymi do utrzymywania prawidłowej wilgotności w trakcie procesu suszenia.

Zwłaszcza w przypadku ogrzewania materiałów sypkich dochodzi do podniesienia się poziomu wilgotności absolutnej powietrza proporcjonalnie do ilości wody, która jest wydalana z takiego materiału. Niezbędne jest więc nadzorowanie tego procesu z pomocą przeznaczonych do tego przyrządów.

Obecnie przetworniki tego typu są używane w wielu różnych gałęziach przemysłu. Te profesjonalne systemy stosuje się często w firmach zajmujących się suszeniem drewna oraz produkcją i przechowywaniem papieru.

Urządzenia te są też chętnie wykorzystywane w przemyśle chemicznym i tekstylnym, a także w branży spożywczej.

Dzięki temu, że maksymalna temperatura pracy tych przyrządów to 200°C, mogą być one używane również w przemyśle ciężkim.

Pomiar wilgotności absolutnej: 0...130g/m3
Pomiar temperatury: 0...200°C
Wyjścia: 4...20mA lub 0...10VDC
Zasilanie: 24VAC lub 115/230VAC
Wykonanie z sondą pomiarową na przewodzie