Katalog produktów

Przyrządy przenośne

Fotometry i radiometry przenośne.

Uniwersalny foto-radiometr.
Mierzone parametry: lux, fcd, µmol/m2s, cd/m2, W/m2.
Współpraca z sondami LP471xxx.

Uniwersalny foto-radiometr.
Mierzone parametry: lux, fcd, µmol/m2s, cd/m2, W/m2.
Pomiar dawki Q(t).
Wbudowany rejestrator 38000 pomiarów.
Współpraca z sondami LP471xxx.

Miernik do oceny ekspozycji pracowników na promieniowanie optyczne nielaserowe. Zgodny z: ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 27 maja 2010 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieni
Spektrofotometr HD30.1 służy do analizy widmowej światła w zakresie widzialnym oraz ultrafioletowym i może być wykorzystywany do analizy jakości źródeł światła, w szczególności LED. Konstrukcja przyrządu łączy w sobie maksymalną elastyczność, redukcję kosztów i prostotę obsługi. Czujnik o oznaczeniu HD30.S1 służy do analizy pasma widzialnego (380nm-780nm) i wyznaczania wielkości foto-kolorymetrycznych. HD30.S2 mierzy spektrum UV
Miernik przeznaczony głownie do muzeów z pomiarem:
- promieniowanie UV (UVA i UVB)
- promieniowanie światła widzialnego (Lux)
w opcji pomiar promieniowania w zakresie podczerwieni lub wilgotności względnej
duży, czytelny wyświetlacz
opcjonalna rejestracja danych (wersja C)
UVpad - mobilny spektrometr radiometryczny
zakres spektralny: 200 - 440 nm
zakres pomiarowy: 2 - 5000 mW/cm²
rozmiar: 160 x 100 x 14,4 mm
pamięć wewnętrzna do przechowywania 50 pomiarów, port USB do oceny
port USB do analizy danych pomiarowych na komputerze PC i oprogramowanie do importu danych:
- Widma przy szczytowym natężeniu promieniowania
- Szczytowe natężenie napromienienia (UVA, UVB, UVC, VIS)
- Profil natężenia napromienienia (UVA, UVB, UVC, VIS)
- Dawka napromienienia (UVA, UVB, UVC, VIS)
w zestawie: UVpad, kalibracja, etui, oprogramowanie PC