Katalog produktów

Radiowe

Radiowe rejestratory temperatury i wilgotności pozwalają na łatwy pomiar i zapis rozmaitych parametrów środowiskowych. Opierają się na transmisji bezprzewodowej, dlatego stanowią urządzenia niezwykle łatwe w aplikacji niezależnie od istniejącej infrastruktury.

Czym są radiowe rejestratory temperatury i wilgotności?

Dataloggery radiowe temperatury i wilgotności to urządzenia, które służą do rejestrowania danych z czujników i przekazywania ich za pomocą transmisji radiowej do centralnego systemu monitorowania lub bezpośrednio do odbiornika danych.

Rejestratory mogą mierzyć różnorodne parametry, takie jak m.in.:

  • temperatura,
  • wilgotność,
  • ciśnienie atmosferyczne,
  • poziom dwutlenku węgla,
  • poziom tlenku węgla,
  • natężenie oświetlenia,
  • poziom promieniowania UVA.

Urządzenia oferowane w Test-Therm, w zależności od konkretnego modelu, mogą współpracować z komputerem bezpośrednio (odbiornik zestawu posiada złącze USB wpinane bezpośrednio w złącze komputera) lub za pośrednictwem sieci GSM.

W tym drugim przypadku można na bazie dataloggerów i innych komponentów zbudować system transmitujący dane na duże odległości.

Jak działają radiowe rejestratory temperatury i innych parametrów?

Rejestratory radiowe komunikują się za pomocą kabla z czujnikami służącymi do detekcji określonych parametrów (wilgotności, temperatury etc.).

Następnie wysyłają drogą radiową zebrane dane do jednostki centralnej, którą może stanowić zarówno komputer przemysłowy, jak i zwykły komputer komercyjny z odpowiednim oprogramowaniem. W jednostce centralnej dane są odczytywane, zbierane i analizowane.

Rejestratory dostępne w Test-Therm mogą być przeznaczone do komunikacji lokalnej, np. w obrębie jednego budynku czy zespołu budynków zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie.

Zastosowanie radiowych rejestratorów temperatury (wilgotności, ciśnienia itd.) jest jednak szersze dzięki możliwości połączenia za pomocą dodatkowych komponentów współpracujących z siecią internet.

Zalety stosowania radiowych rejestratorów temperatury

Dzięki wykorzystaniu zalet transmisji bezprzewodowej, dataloggery radiowe umożliwiają monitorowanie warunków w trudno dostępnych miejscach lub na obszarach, gdzie użycie przewodów byłoby niepraktyczne lub zbyt kosztowne.

Z uwagi na zastosowanie technologii bezprzewodowej, rejestratory idealnie wpasowują się w już istniejące środowisko pracy, eliminując potrzebę rozbudowanej infrastruktury okablowania. To przekłada się na znaczne oszczędności, zarówno w kontekście czasu potrzebnego na montaż, jak i kosztów związanych z inwestycją oraz konserwacją tradycyjnych systemów.

Dodatkowo, elastyczność konfiguracji oraz zdalny odczyt i analiza danych sprawiają, że dataloggery radiowe znajdują szerokie zastosowanie w różnych sektorach – od rolnictwa, przez przemysł, po badania naukowe i monitoring środowiskowy, zapewniając kompleksowe rozwiązanie do efektywnego zarządzania odpowiednimi parametrami.

Rejestratory temperatury, wilgotności, wejść potencjometrycznych, napięcia w zakresie +/-50mV oraz od 0...1V do 0...10V, prądu 4/0...20mA, przekaźnikowych, wejść impulsowych, oraz mostków Wheatstona +/-50mV dla zasilania 2.7V. Dodatkowo rejestratory do
Rejestratory wejść potencjometrycznych, napięcia w zakresie +/-50mV oraz od 0...1V do 0...10V, prądu 4/0...20mA, przekaźnikowych, wejść impulsowych, oraz mostków Wheatstona +/-50mV dla zasilania 2.7V.
Firma DELTA OHM prezentuje nowy zestaw do radiowego monitoringu parametrów środowiskowych serii HD35.... System monitoruje różne wielkości tj. temperatura, wilgotność względna, ciśnienie, oświetlenie i promieniowanie UV, CO i CO2 oraz przyśpieszenie.
Przetworniki uniwersalne z wbudowanym modułem wifi fińskiego producenta firmy Vaisala współpracujace z oprogramowaniem zgodnym z 21CFR part 11 - vuewLinc 4.1 CMS