Katalog produktów

Radiowe

Rejestratory radiowe to urządzenia tworzące systemy monitoringu danych funkcjonujące w formie bezprzewodowej. Ich działanie umożliwia rejestrowanie wielu parametrów fizycznych, a dzięki komunikacji radiowej możemy uniknąć problemów wynikających z konieczności posiadania okablowania. Bezprzewodowa technologia pozwala na łatwiejszą i szybszą pracę w istniejącym już środowisku. To przede wszystkim oszczędność czasu – montaż urządzeń jest prosty, nie wymaga wykonywania dodatkowych prac. Wykorzystanie rejestratorów radiowych obniża też koszty samego okablowania (w niektórych przypadkach może ono wielokrotnie przewyższać cenę samych urządzeń).  

Właściwości rejestratorów radiowych

Wykorzystanie rejestratorów radiowych w pracach pomiarowych pozwala na rejestrowanie takich parametrów jak temperatura, wilgotność, napięcia elektrycznego, wejść potencjometrycznych oraz impulsowych.

Zakres ich działania zależy oczywiście od wybranego rozwiązania. W większości przypadków rejestratory są w stanie skutecznie transmitować dane nawet na odległość kilku kilometrów. Urządzenia wykazują się wysoką sprawnością także wewnątrz pomieszczeń. Przy zastosowaniu odpowiedniej anteny, sygnał może przechodzić nawet przez 5 ścian. Niektórzy producenci oferują także wzmacniacze sygnałów, które pozwalają na zwiększenie zasięgu systemu, nawet dziesięciokrotnie. Sieć oparta na rejestratorach może także funkcjonować w kilku konfiguracjach: lokalnie, sieciowo oraz zbierając dane z wielu stacji pośrednich.      

Rejestratory temperatury, wilgotności, wejść potencjometrycznych, napięcia w zakresie +/-50mV oraz od 0...1V do 0...10V, prądu 4/0...20mA, przekaźnikowych, wejść impulsowych, oraz mostków Wheatstona +/-50mV dla zasilania 2.7V. Dodatkowo rejestratory do
Rejestratory wejść potencjometrycznych, napięcia w zakresie +/-50mV oraz od 0...1V do 0...10V, prądu 4/0...20mA, przekaźnikowych, wejść impulsowych, oraz mostków Wheatstona +/-50mV dla zasilania 2.7V.
Firma DELTA OHM prezentuje nowy zestaw do radiowego monitoringu parametrów środowiskowych serii HD35.... System monitoruje różne wielkości tj. temperatura, wilgotność względna, ciśnienie, oświetlenie i promieniowanie UV, CO i CO2 oraz przyśpieszenie.
Przetworniki uniwersalne z wbudowanym modułem wifi fińskiego producenta firmy Vaisala współpracujace z oprogramowaniem zgodnym z 21CFR part 11 - vuewLinc 4.1 CMS