Katalog produktów

Fotometry (pomiar oświetlenia w Lux)

Sonda fotometryczna do pracy zewnętrznej.
Wbudowana poziomica pęcherzykowa..
Certyfikat kalibracji.
Przetworniki promieniowania LP 03 PHOT | RAD | PAR | UVA | UVB
do pracy zewnętrznej
Wbudowana poziomica pęcherzykowa.