Katalog produktów

Przetworniki LP 03 UV | PHOT | PAR | RAD

Nr kat.: LP 03 PHOT | RAD | PAR | UVA | UVB 03
+

Nowa seria przetworników pomiarowych natężenia oświetlenia, promieniowania UVA, UVB, pomieniowania fitofotometrycznego (fotosynteza roślin) oraz irradiancji. Przetworniki przeznaczone są do pracy w warunkach zewnętrznych. Standardowo wyjście mV lub w opcji wyjście analogowe 4...20mA | 0...10V lub 0...5V (UVB). LP03
W przypadku wyjścia w mV nie wymagają zewnętrznego zasilania dla pozostałych jest wymagane zewnętrzne zasilanie.

Opcjonalnie przetworniki mogą posiadać grzałkę do pracy w niskich temperaturach.

  • LP PHOT 03 przetwornik natężenia oświetlenia; 430...700nm; 0...200 klux
  • LP RAD 03 sonda irradiacji; 400...1050nm; 1-2.5µW/cm2
  • LP PAR 03 sonda fitofotometryczna (do oceny fotosyntezy);
    400...700 nm; 0...500µmol/m-2s-1(przeznaczona do pomiaru promieniowania optycznego, pod wpływem którego zachodzi fotosynteza roślin)
  • LP UVA 03 sonda radiacji UV; 305...400nm (max @ 365nm); 0...200W/m2
  • LP UVB 03 sonda radiacji UV; 290...311.5nm (max @ 304nm); 0...200W/m2

lp03_base

Temperatura pracy: -20...+60°C lub -40...+60°C (wersja z grzałką)
Długość kabla: 2, 5, 10mb

 LP PHOT 03

acr Karta katalogowa: Przetworniki UVA, UVB, RAD, LUX, PAR
Zapytaj o produkt