Katalog produktów

Z detektorem 80x80 pikseli

Wielkość detektora: 80 x 80 pikseli
Zakres spektralny: 8.5 – 13 μm
Zakres pomiarowy: -20°C…100°C | 0°C … 250°C | (20) 150°C … 900°C
Częstotliwość odświeżania matrycy 50Hz
Optyka (FOV): 12° , 30° , 55° , 80°