Katalog produktów

Gazy toksyczne, palne i obojętne - pomiary

pomiar acetylenu C2H2, amoniaku NH3, butan C4H10, dwutlenku węgla CO2, tlenku węgla CO, chloru Cl2, etylenu C2H2, tlenku etylenu C2H2O, hydrofluorowęglowodory HFC, wodór H2 , siarkowodór H2S, metan CH4, tlenek azotu NO, dwutlenek azotu NO2, tlen O2, ozon O3, propan C3H8, dwutlenek siarki SO2, sześciofluorek siarki SF6, lotne związki organiczne VOC, etanol C2H5OH, toluen, ksylen itd.

Pomiar etylenu w przechowalniach owoców
Dojrzewalnie bananów
Czujnik elektrochemiczny z kompensacją wilgotności
Zakres 0...10 / 0...200 / 0...1500 ppm C2H4
Rozdzielczość 0,1 / 1 / 5 ppm C2H4
Opcja dwóch przekaźników SPST
2 × 4-20 mA lub 0-10 V, RS485

Pomiar Metan CH4 zakres 0...100%
Dwutlenek węgla CO2 zakres 0 … 100 vol-%
Para wodna zakres 0...25% objętościowo, -10 … +60°C
Atest Ex

Mobilny analizator spalin silników iskrowych
Klasa 0 wg OIML
Sprawdzanie poziomu emisji CO, CO2 i HC oraz NO, NO2 i O2
W zestawie z pyłomierzem SMG200M kompletny mobilny układ analizy spalin i emisji pyłów.