Katalog produktów

Do ceramiki i stali bez lasera

Seria pirometrów z wyświelaczem, do pomiaru średnich i wysokich temperatur, detektor 1, 1.6 oraz 2.3µm

1ML: 485 ... 1050°C | detektor: 1µm | optyka: 40:1
1MH: 650 ... 1800°C | detektor: 1µm | optyka: 75:1
2ML: 250 ... 800°C | detektor: 1.6µm | optyka: 40:1
2MH: 385 ... 1600°C | detektor: 1.6µm | optyka: 22:1
2MH1: 490 ... 2000°C
3 MH1: 150...1000°C | detektor: 2.3µm | optyka: 75:1
3 MH2: 200...1500°C | detektor: 2.3µm | optyka: 75:1
3 MH3: 250...1800°C | detektor: 2.3µm | optyka: 75:1
- Miniaturowy pirometr IR
- Zakres: -50 ... 1030°C (LT|LT15H)| 385 ... 1600°C (2M)
- Detektor: 8-14µm|1.6µm
- Kompaktowa obudowa
- Pole pomiarowe od 1.2mm
- Programowalny współczynnik emisyjności
Pirometr optris CSmicro 3M do pomiarów temperatur w zakresie od 50°C do 600°C.
Pomiar poprzez wziernik szklany
Rozdzielczość optyczna:
model CSmicro 3ML: 22:1
model CSmicro 3MH: 33:1
Zakres pomiarowy: CSmicro 3ML: 50...350°C | model CSmicro 3MH: 100...600°C
Pirometr CT4ML
Zakres: 0...500°C | detektor: 2.2...6µm | optyka: 10:1
Do pomiarów tlenków metali, ceramiki lub materiałów o nieznanej lub zmiennej emisyjności