Katalog produktów

Kamery termowizyjne do płytek drukowanych

Wersja kamery Xi400 CFK do płytek scalonych
Dystans pomiarowy: 90...110mm
Pole pomiarowe: 90μm