Katalog produktów

Zawartość wody w biomasie

Przyrządy do pomiaru zawartość wody w produkcie
Z automatycznym wyrównaniem gęstości nasypowej
Szybkie określenie zawartości wody w zrębkach, korze, pellecie, wiórach oraz trocinach.