Katalog produktów

Sondy pomiarowe do mierników przenośnych

Sondy pomiarowe do przenośnych fotometrów i radiometrów.

Sonda do pomiaru luminancji.
Współpracuje z przyrządami z serii HD23x2 i HD21x2.x
Sonda do pomiaru oświetlenia.
Współpracuje z przyrządami z serii HD23x2 i HD21x2.x
Sonda do pomiaru promieniowania.
Współpracuje z przyrządami z serii HD23x2 i HD21x2.x
Sonda do pomiaru promieniowania UVA.
Współpracuje z przyrządami z serii HD23x2 i HD21x2.x
Sonda do pomiaru promieniowania UVB.
Współpracuje z przyrządami z serii HD23x2 i HD21x2.x
Sonda do pomiaru promieniowania UVC.
Współpracuje z przyrządami z serii HD23x2 i HD21x2.x
Sonda do pomiaru promieniowania fotosyntetycznie czynnego.
Współpracuje z przyrządami z serii HD23x2 i HD21x2.x
Sonda do oceny zagrożenia skóry rumieniem (erythema).
Współpracuje z przyrządami z serii HD23x2 i HD21x2.x
Podstawa do poziomowania sond oświetlenia i radiacji.
Pasuje do każdej sondy LP471xxx.