Katalog produktów

Sondy pomiarowe do mierników przenośnych

Sondy pomiarowe do fotometrów i radiometrów pozwalają na badanie określonego środowiska, w którym zachodzi promieniowanie świetlne lub inne promieniowanie elektromagnetyczne. Urządzenia nie są użyteczne, występując samodzielnie – należy je dopasować odpowiednio do fotometru lub radiometru. Dopiero w zestawie, spełniają funkcję, do jakiej zostały przeznaczone.

W tej kategorii produktów znajdują się zarówno sondy dedykowane do pomiaru parametrów światła widzialnego, jak i innych zakresów promieniowania elektromagnetycznego.

Sondy – niezbędne elementy fotometrów i radiometrów

Radiometr jest urządzeniem rejestrującym intensywność promieniowania elektromagnetycznego z danego zakresu długości fal, podczas gdy fotometr służy do pomiaru wielkości fizycznych związanych z promieniowaniem świetlnym (światła widzialnego). Fotometry są stosowane w fotometrii, spektrofotometrii, technice oświetleniowej czy fotografii.

Zarówno radiometry, jak i fotometry składają się z wielu elementów, a jedną z części niezbędnych do dokonania pomiaru jest sonda odpowiednio dostosowana do wykonywanych pomiarów. Sondy pomiarowe do fotometrów i radiometrów posiadają pewne określone parametry wpływające na dokładność pomiaru, takie jak np.:

  • klasa urządzenia,
  • niepewność kalibracji,
  • błąd liniowości oraz charakterystyki kosinusowej,
  • błąd przyrządu,
  • dryft po upływie określonego czasu (najczęściej po roku).

Sondy charakteryzuje oczywiście zakres spektralny oraz temperatura otoczenia, w przedziale której przyjmuje się wynik za wiarygodny.

Sondy oświetleniowe

Światło widzialne określane jest przez rozmaite parametry, np. barwę wyrażoną w Kelvinach czy strumień świetlny mierzony w lumenach. Wśród sond dostępnych w tej kategorii produktów Klienci znajdą urządzenia przeznaczone do pomiaru natężenia oświetlenia oraz luminancji. Natężenie oświetlenia wyrażane jest w luksach (lx) i stanowi bardzo ważną wielkość w technice oświetleniowej. Natężenie światła wpływa na odpowiednią widoczność, dlatego istnieją normy, zgodnie z którymi sztuczne oświetlenie stosowane w obiektach budowlanych powinno odpowiadać określonym wartościom na właściwych płaszczyznach.

Na przykład blat roboczy przeznaczony do wykonywania precyzyjnej pracy (jubiler, mikromechanika) wymaga oświetlenia o natężeniu aż 1000 lx, podczas gdy prace biurowe – już tylko 500 lx, a standardowe, nieprecyzyjne czynności warsztatowe – 200 lx.

Poza sondami badającymi natężenie światła, w tej kategorii produktów znajdują się także sondy przeznaczone do pomiarów luminancji, czyli natężenia oświetlenia padającego w danym kierunku, mierzonej w kandelach na mer kwadratowy (cd/m2). Sondy oświetleniowe dostępne w naszym asortymencie pozwalają na wykonanie niezbędnych pomiarów z zakresu techniki oświetleniowej. Mogą służyć również do innych celów związanych z pomiarami spektrum światła widzialnego.

Sondy radiometryczne

Poza sondami przeznaczonymi do pomiarów parametrów światła widzialnego, w tej kategorii produktów Klienci znajdą także sondy, które pozwalają na pomiar innych zakresów promieniowania elektromagnetycznego, np. promieniowania UVA, UVB czy UVC.

Oferowane przez nas sondy promieniowania fotosyntetycznie czynnego są przydatne w ogrodnictwie i rolnictwie skupionym na uprawie roślin, a urządzenia pozwalające na ocenę zagrożenia skóry rumieniem – w medycynie.

Sonda do pomiaru luminancji.
Współpracuje z przyrządami z serii HD23x2 i HD21x2.x
Sonda do pomiaru oświetlenia.
Współpracuje z przyrządami z serii HD23x2 i HD21x2.x
Sonda do pomiaru promieniowania.
Współpracuje z przyrządami z serii HD23x2 i HD21x2.x
Sonda do pomiaru promieniowania UVA.
Współpracuje z przyrządami z serii HD23x2 i HD21x2.x
Sonda do pomiaru promieniowania UVB.
Współpracuje z przyrządami z serii HD23x2 i HD21x2.x
Sonda do pomiaru promieniowania UVC.
Współpracuje z przyrządami z serii HD23x2 i HD21x2.x
Sonda do pomiaru promieniowania fotosyntetycznie czynnego.
Współpracuje z przyrządami z serii HD23x2 i HD21x2.x
Sonda do oceny zagrożenia skóry rumieniem (erythema).
Współpracuje z przyrządami z serii HD23x2 i HD21x2.x
Podstawa do poziomowania sond oświetlenia i radiacji.
Pasuje do każdej sondy LP471xxx.