Katalog produktów

Pomiar strumienia ciepła

Miernik ciepła jest urządzeniem, które wytwarza napięcie proporcjonalne do prędkości, z jaką ciepło przepływa przez powierzchnię czujnika. Jego wartość pozwala natomiast na obliczenie strumienia ciepła, który może mieć postać konwekcyjną, kondukcyjną lub radiacyjną.

Co ważne, strumień ciepła pojawia się w środowisku, w którym odnotowuje się brak równowagi temperatury między dwoma przedmiotami. W jednostkach SI miarą strumienia ciepła są dżule na sekundę lub waty. Z kolei gęstość lub inaczej natężenie strumienia ciepła wyraża się w watach na metr kwadratowy.

Pomiar strumienia ciepła w budownictwie

Miernik ciepła znajduje zastosowanie w bardzo różnorodnych branżach i gałęziach przemysłu. Wśród tych najważniejszych warto wymienić, chociażby budownictwo, które przecież nieustannie się rozwija. W związku z tym, że wiele starszych budynków nie spełnia aktualnie obowiązujących norm w kontekście ich izolacji, takie urządzenie odgrywa wyjątkowo ważną rolę w określeniu ewentualnych uchybień w tej sferze. Przyrząd ten dostarcza specjalistom wielu wartościowych informacji, a przy tym jest po prostu poręczny. Dzięki niemu można skutecznie, szybko i łatwo zweryfikować jakość izolacji cieplnej dowolnego budynku. Pozwala na to pomiar współczynnika przenikania ciepła, który nazywany jest również współczynnikiem U. W tym przypadku im mniejsza jest jego wartość, tym skuteczniejsza jest izolacja badanego urządzeniem budynku.

Miernik ciepła w przemyśle odzieżowym

Inną branżą, w której również przydaje się przyrząd do pomiaru ciepła, jest przemysł tekstylny. Może się to wydawać dość zaskakujące, ale wykonywanie takich pomiarów jest wyjątkowo przydatne, gdy chodzi o projektowanie odzieży oraz obuwia przeznaczonego między innymi dla sportowców, oraz strażaków. Miernik ciepła jest w takich przypadkach wykorzystywany do przeprowadzania testów izolacyjności obuwia oraz materiałów tekstylnych. Przy pomocy takich przyrządów sprawdza się również izolacyjność materiałów zabezpieczających strażaków podczas akcji, w których biorą udział. Trzeba przecież pamiętać, że określenie współczynnika przenikania ciepła materiału tekstylnego jest szczególnie ważne podczas tworzenia odzieży, która ma być odporna na ciepło.

Greenteg - profesjonalny pomiar strumienia ciepła

Szwajcarska firma Greenteg nieustannie udoskonala tworzone przez siebie urządzenia. Podobnie jest z czujnikami, które mierzą strumień ciepła oraz natężenie strumienia cieplnego. Obecnie Greenteg oferuje użytkownikom zestaw składający się z samego czujnika oraz z rejestratora. Dzięki niemu możliwe jest zapisanie poszczególnych wyników, co pozwala na ich późniejsze odczytania i dokonanie niezbędnych analiz. Podobnie jak w przypadku innych urządzeń tego typu, czujniki firmy Greenteg są wykorzystywane przede wszystkim w budownictwie, ale służą też do pomiaru izolacyjności oraz komfortu różnorodnych materiałów. Oczywiście są one kalibrowane zgodnie z ISO 8301. Czujniki są ponadto dostępne w wersji ze złączem, które pozwala na ich podłączenie do rejestratorów gSKIN® DLOG.

Miniaturowy czujnik natężenie strumienia ciepła
Strumień ciepła Heat Flux zakres Min / Max [kW/m²]
Pomiary przepływu ciepła

Bezprzewodowy system wyznaczania współczynnika U
Możliwość pomiaru wartości U, wartości R, temperatury i wilgotności
Zapis danych poprzez USB

Pomiar strumienia ciepła w zakresie od 2 do 2000 W/m2
Doskonała powtarzalność i stabilność
Pełna kalibracja i kompensacja temperatury
Interfejs RS485 Modbus RTU
Opcje wyjścia analogowego 0-10 V lub 4-20 mA