Koronawirus a zamknięte pomieszczenia

Rząd niemiecki inwestuje 500 mln euro (452 ​​mln funtów; 488 mln dolarów) w ulepszenie systemów wentylacyjnych w budynkach publicznych, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa. Dotacje zostaną przeznaczone na poprawę cyrkulacji powietrza w urzędach, muzeach, teatrach, uczelniach i szkołach. Prywatne firmy jeszcze się nie kwalifikują się do tego programu. Wirusy rozprzestrzeniają się na małych kroplach zwanymi aerozolami, wydychanymi przez zarażonych ludzi - zwłaszcza gdy kichają lub kaszlą. Najnowsze badania sugerują, że mogą one pozostać w powietrzu przez co najmniej osiem minut. Chłodniejsza pogoda stanowi zagrożenie dla większej liczby osób, ponieważ spędzają więcej czasu w zamkniętych pomieszczeniach. Głównym celem programu jest modernizacja istniejących systemów klimatyzacji zamiast instalowania nowych, co więcej kosztuje. Finansowanie obejmuje również przetworniki i czujniki CO2, które to wskazują, kiedy powietrze w pomieszczeniu jest nieświeże.

Źródło tej informacji znajdziesz: tutaj
Podstawowa klasyfikacja jakości powietrza w pomieszczeniach niemieszkalnych,  wymagania dotyczące klimatyzacji i wentylacji
Wg. tabeli 8, norma PN-EN13779 dla pomieszczeń niemieszkalnych z instalacją klimatyzacji i wentylacji określone są następujące klasy jakości powietrza:
 
Kategoria Opis
 IDA1 Pomieszczenia o wysokiej jakości powietrza
 IDA2 Pomieszczenia o średniej jakości powietrza
 IDA3 Pomieszczenia o umiarkowanej jakości powietrza
 IDA4 Pomieszczenia o niskiej jakości powietrza
 
W punkcie 5.2.5.4 w/w normy przestawiono ekwiwalentny poziom infiltracji pomieszczeń świeżym powietrzem [tabela 11]
 
 
 Kategoria  Jednostka     Dopływ świeżego powietrza na osobę
  Pomieszczenia dla niepalących Pomieszczenia dla palących 
 Typowo  Domyślnie  Typowo  Domyślnie
IDA1  l/s
na osobę
 
 >15  20  >30  40
IDA2  10-15  12.5  20-30  25
IDA3  6-10  8  12-20  16
IDE4  <6  5  <12  10
 
Ponieważ ciągły pomiar infiltracji świeżym powietrzem podany w powyższej tabeli może okazać się trudny do realizacji w normie PN-EN13779 str. 13, tabela nr 9 zaproponowano pomiar ekwiwalentny takowej infilatracji za pomocą monitoringu poziomu CO2.
 
Klasyfikacja pomieszczeń w zależności od zmierzonego poziomu CO2 powyżej jego poziomu w powietrzu zewnętrznym:

Kategoria
 
Spodziewany poziom CO2 powyżej otoczenia
 [ppm]
 Typowo  Domyślnie
 IDA1  ≤400 350
 IDA2 400-600 500
 IDA3 600-1000 800
 IDA4  >1000 1200

Zazwyczaj w otoczeniu w zależności od lokalizacji mamy następujące poziomy CO2:
 • Zanieczyszczone centra miast: 400ppm CO2
 • Miasteczka: 375ppm CO2
 • Obszary wiejskie: 350ppm CO2
Aktualnie w okresie wzmożonej zachorowalności szczególnie ważna jest dbałość o jakość powietrza w budynkach zamkniętych, biurowcach, szkołach czy uczelniach. Jedną z łatwiejszych form sprawdzenia takowej jest pomiar CO2. Mając na uwadze nowe programy ochrony proponujemy dla polskich użytkowników miejscowe sygnalizatory poziomu CO2 lub gotowe systemy powiadamiania poprzez sieć wifi, SigFox lub GSM oparte na przewornikach lub rejestratorach CO2. Pełną ofertę znajdziesz tutaj

Dla szkół polecamy najprostszy sygnalizator mówiący o potrzebie otwarcia okien w szkołach, przedszkolach model T5000Sygnalizator CO2 model T5000
 • Zielona dioda LED - stężenie CO2: 0-1000 ppm
 • Żółta dioda LED - stężenie CO2: 1001-1400ppm
 • Czerwona dioda LED - stężenie CO2 1401ppm lub wyższe
 • Dokładność pomiaru stężenia CO2 ±(50ppm +2% w.m.) w 25°C i 1013hPa
 • Zakres roboczy temperatury -30 do +60°C
 • Stopień ochrony IP30
 • Zasilanie 9-30Vdc
 • Wymiary 88.5 x 73 x 39.5 mm (S x W x G)
 • Masa około 145g
 • Gwarancja 3 lata

System monitoringu poziomu CO2 poprzez istniejącą sieć wifi W5714

W5714 przetwornik CO2 z wifiPrzetworniki z interfejsem WiFi są przeznaczone do pomiaru stężenia CO2 za pomocą czujnika wbudowanego (dostarczanego w komplecie).
Komunikacja z przetwornikiem odbywa się za pomocą bezprzewodowej sieci WiFi. Urządzenie pozwala na wysyłanie mierzonych wartości w trybie online do chmury COMET lub oprogramowania COMET database z najkrótszym możliwym interwałem 5 minut. Wartości mogą być wyświetlane za pomocą stron www dzięki wbudowanemu serwerowi oraz przesyłane do systemów ston trzecich za pomocą protokołu Modbus TCP. Wartości są też wyświetlane na wbudowanym wyświetlaczu LCD. Urządzenie ciągle porównuje wartości mierzone z progami alarmowymi i w razie ich przekroczenia, może wysłać powiadomienie e-mail albo zasygnalizować stan alarmowy optycznie lub akustycznie. Dla każdego kanału pomiarowego można przypisać dwa progi alarmowe. Główną zaletą przetworników z interfejsem WiFi jest łatwość ich zastosowania w miejscach gdzie jest już dostępna infrastruktura WiFi. Wystarczy umieścić przetwornik w żądanym miejscu i nawiązać połączenia z siecią WiFi. Przetwornik WiFi w połączeniu z chmurą COMET lub oprogramowaniem COMET Database oferuje wszechstronne rozwiązanie monitoringu i alarmowania bez potrzeby posiadania rozwiązania serwerowego po stronie użytkownika. Jednakże w razie konieczności, przetwornik może być podłączony do systemów stron trzecich z wykorzystaniem protokołu Modbus TCP lub JSON.

Wielkość mierzona

CZUJNIK CO2

 • Zakres pomiarowy 0 do 5000 ppm
 • Dokładność ±(50 ppm +3% odczytu) w 25°C i 1013 hPa
 • Rozdzielczość 1 ppm

CZUJNIK CIŚNIENIA ATMOSFERYCZNEGO

 • Zakres pomiarowy 700 do 1100 ppm
 • Dokładność ±1.3 hPa w 23°C dla 800 do 1100 hPa
 • Rozdzielczość 0.1 hPa