Katalog produktów

Pyrgeometry (promieniowanie podczerwone ziemskie)

Podczas przeprowadzania badań związanych z atmosferą lub klimatem naszej planety, ważnym wskaźnikiem jest natężenie promieniowania długich fal podczerwonych. Fale te są emitowane zarówno przez Ziemię, jak i jej atmosferę, a do ich precyzyjnego pomiaru należy wykorzystać specjalistyczne urządzenia, takie jak pyrgeometry stworzone przez firmę Delta OHM, które dostępne są w naszej ofercie.

Co to jest pyrgeometr?

Pyrgeometr jest to przyrząd do pomiaru natężenia promieniowania długich fal podczerwonych. 

Do czego służą pyrgeometry?

Promieniowanie długofalowe jest wytwarzane przez atmosferę oraz przez powierzchnię Ziemi. Ważne jest jednak, aby wiedzieć, jak dużo wspomnianego promieniowania własnego naszej planety powraca do jej powierzchni, tym razem w formie promieniowania zwrotnego atmosfery. Wartość ta jest w tym przypadku określana jako promieniowanie efektywne. A do jego zmierzenia wykorzystywane są właśnie pyrgeometry.

Aby mogły one właściwie zarejestrować oba strumienie promieniowania, urządzenia te muszą być skierowane i w górę i w dół. Wówczas wykonywane przez nie pomiary można uznać za wiarygodne. Obecnie pyrgeometry stosuje się przede wszystkim w badaniach atmosfery, w stacjach meteorologicznych oraz w różnego typu badaniach klimatologicznych.

Działanie pyrgeometrów

Pyrgeometry działają na zasadach rządzących zjawiskiem Seebecka. W bardzo dużym skrócie chodzi o to, że na górną powierzchnię termostosu oddziałuje promieniowanie podczerwone, czego efektem jest wzrost jej temperatury w porównaniu z dolną powierzchnią. Powstająca w ten sposób różnica temperatur pozwala z kolei wytworzyć napięcie, na podstawie którego możliwe jest wykonanie obliczeń natężenia strumienia.

Takie przyrządy są w stanie zmierzyć promieniowanie w zakresie od 3 do 100 μm. Warto zaznaczyć, że charakteryzują się one bardzo wysoką czułością. Z tego też względu urządzenia te muszą być właściwie chronione przed światłem słonecznym. Może mieć ono bowiem wpływ na wskazania przyrządu, które są zależne od temperatury.

Delta OHM LP PIRG 01

Dostępne na naszej stronie przyrządy pozwalające określić natężenie promieniowania w zakresie dalekiej podczerwieni to produkty najwyższej jakości. Doskonałym tego przykładem jest model LP PIRG 01 stworzony przez firmę Delta OHM.

Pyrgeometr tego znanego i renomowanego producenta urządzeń specjalistycznych to gwarancja precyzyjnych pomiarów i doskonałego działania przez długi czas. Jego czujnik jest odpowiednio chroniony przed działaniem różnych czynników atmosferycznych. Efekt ten osiągnięto poprzez zastosowanie powierzchniowo utwardzanego silikonowego filmu przezroczystego oraz dodatkowego filtra nieprzezroczystego. Dzięki temu pyrgeometr można bez przeszkód stosować nawet w trudnych warunkach zewnętrznych.

Pyrgeometr LP PIRG 01 mierzy promieniowanie w zakresie 4.5 - 50 μm. Czułość: 5..10μV(W/m2) Zakres pomiarowy: ±300W/m2 Pole pomiarowe: 160o Specyfikacja techniczna zgodna z ISO9060