Katalog produktów

Pyrgeometry (promieniowanie podczerwone ziemskie)

Pyrgeometr LP PIRG 01 mierzy promieniowanie w zakresie 4.5 - 50 μm. Czułość: 5..10μV(W/m2) Zakres pomiarowy: ±300W/m2 Pole pomiarowe: 160o Specyfikacja techniczna zgodna z ISO9060