Katalog produktów

metodą pomiaru przepływu

Tester szczelności z bezpośrednim pomiarem przepływu. Metoda pomiaru bezpośredniego przepływu poprzez wbudowany przepływomierz masowy jest bardziej złożona niż pomiar spadku ciśnienia, ale równocześnie bardziej elastyczna i czulsza, pozwalająca na skrócenie czasu testu. Detal jest napełniany powietrzem przy określonym ciśnieniu próby, a następnie w sposób ciągły ciśnienie to jest utrzymywane, ilość powietrza doprowadzana po fazie stabilizacji w celu utrzymania stałego ciśnienia jest równoznaczna z nieszczelności detalu