Katalog produktów

Pomiary przepływu w kanałach i korytach

Przepływomierz do pomiaru prędkości i poziomu przepływu w kanałach otwartych.
Dodatkowo dzięki oprogramowaniu możliwym jest wyliczenie wydajności przy znanym przekroju lub znormalizowanym korycie pomiarowym takim jak Parshall, Palmer-Bowlus, Cipolletti

Do kanałów otwartych i rur niecałkowicie wypełnionych
Zakres natężenia przepływu: 0,03 do 6,2m/s oraz -1.5m/s
Rozmiar rury: od 150 mm do 4,5m
Dokładność: prędkość: ± 2% zakresu
poziom: ±0.25% wartości mierzonej lub 0.08' w zależności co większe
Wymaga ciał stałych lub pęcherzyków minimalna wielkość 100μm, minimalne stężenie 75 ppm. Powtarzalność: ± 0,1%, Liniowość ± 0,5%

Obsługa standardowych koryt i przelewów
Rejestrator z pamięcią 2 mln pomiarów
Ekranowe dobowe raporty przepływu
Port USB do podłączenia pendrive'a
Wyjście analogowe 4-20mA/0-5V