Katalog produktów

Mikroklimat

Mierniki do pomiaru mikroklimatu

Utrzymanie właściwych warunków na stanowisku pracy jest niezwykle ważne z punktu widzenia zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Osoby pracujące w wyjątkowych warunkach bywają narażone na działanie szkodliwych substancji lub gazów, dlatego stała kontrola ich stężenia jest niezwykle istotna. Do tego dochodzą również takie czynniki jak temperatura lub wilgotność – w wielu przypadkach one również muszą być starannie kontrolowane. Pracownikom z pomocą przychodzą mierniki do pomiaru mikroklimatu pomieszczeń. To specjalistyczne urządzenia zaprojektowane po to, by dokonywać dokładnych i precyzyjnych pomiarów w warunkach przemysłowych. W ofercie Test-Therm znajdują się najnowocześniejsze rejestratory do pomiaru ekspozycji na promieniowanie optyczne, UVA, UVB, UVC, CO, CO2, T, RH, mierniki do pomiaru mikroklimatu, ciśnienia barometrycznego, przetworniki oraz mierniki fotometryczne. Wśród oferowanych funkcji są: WBGT, PMV, PPD, IREQ, WCI, DLE, RT, SR.    

Pomiary warunków środowiska pracy – jak często ich dokonywać?

Częstotliwość, z jaką należy dokonywać pomiarów środowiska pracy, jest regulowana prawnie. Mówi o tym Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 roku. Pracodawca zobowiązuje się do wykonania pomiaru szkodliwych czynników nie później niż w terminie 30 dni od rozpoczęcia działalności. Ponadto kolejne pomiary należy wykonywać regularnie, w zależności od rodzaju czynnika szkodliwego. Do typów takich zagrożeń można zaliczyć m.in. czynniki chemiczne oraz pyły, czynniki o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, mikroklimat, a także hałas. Jeśli któryś z czynników osiągnie najwyższe dopuszczalne stężenie, pracodawca zobowiązuje się do dokonywania ciągłych pomiarów z uwzględnieniem procedur bezpieczeństwa oraz z użyciem specjalistycznych urządzeń.      

GMD/W20 Przetwornik dwutlenku węgla do wymagających pomiarów wentylacji.
GMW116 Przetwornik temperatury i dwutlenku węgla stosowany w systemach wentylacyjnych.
Pomiar CO | CO2 | prędkości |wilgotności i temperatury
Możliwość wyliczania przepływu (wydatku)
Wysoka dokładność
Współpraca z wymiennymi sondami termoanemometrycznymi i skrzydełkowymi
Możliwość podłączenia zewnętrznego czujnik
Przetworniki promieniowania LP 03 PHOT | RAD | PAR | UVA | UVB
do pracy zewnętrznej
Wbudowana poziomica pęcherzykowa.
Kategoria: Mikroklimat
Stacjonarny rejestrator mikroklimatu
Zgodny z:
PN-EN ISO 7726:2002
PN-EN ISO 7730:2006
PN-EN 27243:2005
PN-EN ISO 7933:2005
PN-EN ISO 8996:2005
EN ISO 11079
Kategoria: Mikroklimat
Przenośne mierniki mikroklimatu
HD32.2 - do WBGT
HD32.3 - do WBGT, PMV, PPD Zgodny z:
PN-EN ISO 7726:2002
PN-EN ISO 7730:2006
PN-EN 27243:2005
PN-EN ISO 8996:2005
Kategoria: Mikroklimat

Miernik CO2 IAQ-CALC 7515
Typ sensora: NDIR
Zakres pomiaru: 0...5000 ppm 0...0,5 %
Dokładność pomiaru CO2: ±3 % zakresu (50 ppm)
Rozdzielczość pomiaru CO2: 1ppm

Kategoria: Mikroklimat
Przetworniki CO2 serii HD37...
Typ sensora: NDIR
Zakresy pomiaru:
0...5000 ppm 0...0,5 %
0...2000 ppm 0...0,2 %
Dokładność pomiaru CO2: ±3%, ±4% zakresu (w zależności od modelu)
Rozdzielczość
Kategoria: Mikroklimat
Rejestratory CO (tlenku węgla) / CO2 (dwutlenku węgla), temperatury i wilgotności HD37AB17D i HD37B17D
Typ sensora: NDIR
Zakresy pomiaru:
CO2: 0...5000 ppm
CO: 0...500 ppm
Wilgotność: 0...100%
Temperatu
Kategoria: Mikroklimat

Rejestratory CO (tlenku węgla) / CO2 (dwutlenku węgla), temperatury, wilgotności, ciśnienia barometrycznego HD21AB17 i HD21AB
Typ sensora CO2: NDIR
i elektrochemiczny dla CO
Zakresy pomiaru:
CO2: 0...5000 p

Kategoria: Mikroklimat
WBGT - Miernik obciążeń termicznych
Mokry lub suchy (bezobsługowy) czujnik Tn
Wyznaczanie WBGTi/WBGTo
Wyznaczanie PMV/PPD (opcja)
Dostępne modele ATEX
Kategoria: Mikroklimat
Przenośne mierniki mikroklimatu
HD32.3TC - do WBGT, PMV, PPD
Zgodny z:
PN-EN ISO 7726:2002
PN-EN ISO 7730:2006
PN-EN 7243:2005
PN-EN ISO 8996:2005
ISO 9886
ISO 11079
Miernik do oceny ekspozycji pracowników na promieniowanie optyczne nielaserowe. Zgodny z: ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 27 maja 2010 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieni
Sondy fotometryczna do pracy w budynku.
LP PHOT 01
LP RAD 01
LP UVA
LP UVB
LP UVC
LP PAR

Zakres pomiarowy CO2 0 - 2000ppm Dokładność pomiaru CO2 ±(50ppm +2% wartości mierzonej) w 25°C i 1013hPa W opcji zakres CO2 0 - 10000ppm ±(100ppm +5% wartości mierzonej) w 25°C i 1013hPa

Przetwornik zawartości CO2 w zastosowaniach przemysłowych. Zakresy: 0...2000ppm | 0...3000ppm | 0...5000ppm | 0...7000ppm| 0...10000ppm

Przetwornik zawartości CO2 w zastosowaniach w HVAC. CO2 - 0...5000ppm - czujnik Vaisala Carbocap GM10 Zakres pomiarowy T: -5...+55ºC Zakres pomiarowy RH: 0...95% w zakresie +10...+40ºC:

Czujnik dwutlenku węgla GMP343 dla wymagających pomiarów.
Szczególnie polecany do pomiaru CO2 w glebie.
Respiracja gleby.
Sprawdzenie podziemnych składowisk CO2
Moduł GMM220 pomiarowy dwutlenku węgla dla wymagających aplikacji OEM Zapewnia wysoką dokładność pomiaru w szerokim zakresie temperatury oraz wilgotności względnej.

Uniwersalny przenośny miernik MI70 | GM70 współpracujący z różnymi sondami: CO2, wilgotności, punktu rosy, wody w oleju.
W przypadku sondy CO2 model GMP343 można wprowadzić kompensację ciśnienia, wilgotności i tlenu.