Katalog produktów

Mikroklimat

W tej kategorii produktów Klienci znajdą zarówno mierniki mikroklimatu do monitorowania warunków w magazynach, halach produkcyjnych, budynkach użyteczności publicznej, jak i obiektach mieszkalnych. Oferowane przez nas urządzenia sprawdzają się także w różnego rodzaju systemach oraz procesach.

Czym jest pomiar mikroklimatu?

Pomiar mikroklimatu odnosi się do monitorowania warunków środowiskowych w małej skali, takiej jak pojedyncze pomieszczenia lub ich niewielkie zespoły. Obejmuje zwykle badania temperatury czy wilgotności, ale również detekcję szkodliwych gazów czy promieniowania.

Pomiary są istotne w zapewnieniu bezpieczeństwa, komfortu i jakości powietrza w różnych środowiskach, w tym w budynkach, laboratoriach, przemyśle oraz w ochronie zdrowia.

Dzięki czujnikom i urządzeniom pomiarowym można monitorować i kontrolować określone parametry, co ma kluczowe znaczenie w wielu dziedzinach życia prywatnego i pracy.

Różne rodzaje mierników mikroklimatu

Przyrządy do pomiaru mikroklimatu obejmują zarówno urządzenia przeznaczone do detekcji dwutlenku węgla, tlenku węgla jak i ciśnienia barometrycznego, a także temperatury oraz wilgotności.

W naszej ofercie Klienci znajdą również urządzenia służące wykrywaniu promieniowania, np. promieniowania optycznego, które stanowi promieniowanie nieelektromagnetyczne: nadfioletowe (UVA, UVB, UVC), widzialne (VIS) i podczerwone (IR).

Cześć detektorów służy ochronie pracowników przed szkodliwym promieniowaniem, ale część stosowana jest do wykrywania określonych długości fal świetlnych w związku np. z badaniami nad procesem fotosyntezy roślin.

Wiele urządzeń korzysta z wielofunkcyjnego, zaawansowanego oprogramowania, dzięki któremu można uzyskać na podstawie pomiarów takie wyniki, jak np.:

  • prędkość przepływu powietrza,
  • obecność cząstek stałych PM1.0, PM2,5, PM10,
  • lokalna intensywność turbulencji,
  • przewidywana średnia ocena wyrażająca subiektywne wrażenia cieplne osób, które przebywają w danym środowisku pomiarowym,
  • przewidywany odsetek niezadowolonych, czyli procentowy udział oceniających, którzy zdecydowanie negatywnie postrzegają dane środowisko pomiarowe,
  • odsetek osób niezadowolonych z przeciągu.

Zastosowanie mierników mikroklimatu

Zastosowanie mierników mikroklimatu jest bardzo szerokie. Mogą służyć do pomiarów i detekcji w:

  • obiektach budowlanych takich jak domy, biura czy budynki użyteczności publicznej,
  • ocenie jakości powietrza pod kątem optymalizacji mikroklimatu dla poprawy produktywności pracy, zwiększenia plonów, rozwoju hodowli itp.,
  • testach poprawności pracy różnego rodzaju systemów, np. HVAC czy szeroko rozumianej automatyki budynków,
  • monitorowania procesów przemysłowych.

Czujniki stosowane są w niemal każdej gałęzi gospodarki, a szczególnie w budownictwie, przemyśle i rolnictwie – zarówno przy hodowli zwierząt, jak i uprawach roślin, gdzie służą nie tylko badaniu jakości powietrza, ale także parametrów gleby. Sprawdzają się w medycynie i farmacji oraz różnego rodzaju badaniach laboratoryjnych.

Aktualnie niedostępny. Patrz: GMD100

GMD/W20 Przetwornik dwutlenku węgla do wymagających pomiarów wentylacji.

GMW116 Przetwornik temperatury i dwutlenku węgla stosowany w systemach wentylacyjnych.
Pomiar CO | CO2 | prędkości |wilgotności i temperatury
Możliwość wyliczania przepływu (wydatku)
Wysoka dokładność
Współpraca z wymiennymi sondami termoanemometrycznymi i skrzydełkowymi
Możliwość podłączenia zewnętrznego czujnik
Przetworniki promieniowania LP 03 PHOT | RAD | PAR | UVA | UVB
do pracy zewnętrznej
Wbudowana poziomica pęcherzykowa.
Kategoria: Mikroklimat
Stacjonarny rejestrator mikroklimatu
Zgodny z:
PN-EN ISO 7726:2002
PN-EN ISO 7730:2006
PN-EN 27243:2005
PN-EN ISO 7933:2005
PN-EN ISO 8996:2005
EN ISO 11079
Kategoria: Mikroklimat
Przenośne mierniki mikroklimatu
HD32.2 - do WBGT
HD32.3 - do WBGT, PMV, PPD Zgodny z:
PN-EN ISO 7726:2002
PN-EN ISO 7730:2006
PN-EN 27243:2005
PN-EN ISO 8996:2005
Kategoria: Mikroklimat

Miernik CO2 IAQ-CALC 7515
Typ sensora: NDIR
Zakres pomiaru: 0...5000 ppm 0...0,5 %
Dokładność pomiaru CO2: ±3 % zakresu (50 ppm)
Rozdzielczość pomiaru CO2: 1ppm

Kategoria: Mikroklimat
Przetworniki CO2 serii HD37...
Typ sensora: NDIR
Zakresy pomiaru:
0...5000 ppm 0...0,5 %
0...2000 ppm 0...0,2 %
Dokładność pomiaru CO2: ±3%, ±4% zakresu (w zależności od modelu)
Rozdzielczość
Kategoria: Mikroklimat
Rejestratory CO (tlenku węgla) / CO2 (dwutlenku węgla), temperatury i wilgotności HD37AB17D i HD37B17D
Typ sensora: NDIR
Zakresy pomiaru:
CO2: 0...5000 ppm
CO: 0...500 ppm
Wilgotność: 0...100%
Temperatu
Kategoria: Mikroklimat

Rejestratory CO (tlenku węgla) / CO2 (dwutlenku węgla), temperatury, wilgotności, ciśnienia barometrycznego HD21AB17 i HD21AB
Typ sensora CO2: NDIR
i elektrochemiczny dla CO
Zakresy pomiaru:
CO2: 0...5000 p

Kategoria: Mikroklimat
WBGT - Miernik obciążeń termicznych
Mokry lub suchy (bezobsługowy) czujnik Tn
Wyznaczanie WBGTi/WBGTo
Wyznaczanie PMV/PPD (opcja)
Różne modele z możliwością pomiaru na 3 poziomach
Kategoria: Mikroklimat
Przenośne mierniki mikroklimatu
HD32.3TC - do WBGT, PMV, PPD
Zgodny z:
PN-EN ISO 7726:2002
PN-EN ISO 7730:2006
PN-EN 7243:2005
PN-EN ISO 8996:2005
ISO 9886
ISO 11079
Miernik do oceny ekspozycji pracowników na promieniowanie optyczne nielaserowe. Zgodny z: ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 27 maja 2010 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieni
Sondy fotometryczna do pracy w budynku.
LP PHOT 01
LP RAD 01
LP UVA
LP UVB
LP UVC
LP PAR

Zakres pomiarowy CO2 0 - 2000ppm Dokładność pomiaru CO2 ±(50ppm +2% wartości mierzonej) w 25°C i 1013hPa W opcji zakres CO2 0 - 10000ppm ±(100ppm +5% wartości mierzonej) w 25°C i 1013hPa

Aktualnie niedostępny.

Przetwornik zawartości CO2 w zastosowaniach przemysłowych. Zakresy: 0...2000ppm | 0...3000ppm | 0...5000ppm | 0...7000ppm| 0...10000ppm

Przetwornik zawartości CO2 w zastosowaniach w HVAC. CO2 - 0...5000ppm - czujnik Vaisala Carbocap GM10 Zakres pomiarowy T: -5...+55ºC Zakres pomiarowy RH: 0...95% w zakresie +10...+40ºC:

Czujnik dwutlenku węgla GMP343 dla wymagających pomiarów.
Szczególnie polecany do pomiaru CO2 w glebie.
Respiracja gleby.
Sprawdzenie podziemnych składowisk CO2

Aktuanie niedostępny.

Moduł GMM220 pomiarowy dwutlenku węgla dla wymagających aplikacji OEM Zapewnia wysoką dokładność pomiaru w szerokim zakresie temperatury oraz wilgotności względnej.

Uniwersalny przenośny miernik MI70 | GM70 współpracujący z różnymi sondami: CO2, wilgotności, punktu rosy, wody w oleju.
W przypadku sondy CO2 model GMP343 można wprowadzić kompensację ciśnienia, wilgotności i tlenu.