Katalog produktów

Pomiar płynnych metali

Do dokładnych pomiarów temperatury ciekłych metali w odlewniach dla metali żelaznych, nieżelaznych oraz ich stopów. Zakres temperatur od 1000°C do 2000°C Zakres widmowy: 0,525µm Bardzo szybki czas reakcji 1 ms Odporność głowicy na temperaturę bez chło