Katalog produktów

Pomiar parametrów sprężonego powietrza ISO 8573

Przetworniki punktu rosy w zakresie -80...+60C
1. DMT242A DP: -80...+20ºC - 4...20mA
2. DMT242B DP: -60...+60ºC - 4...20mA
3. DMT242S przetwornik punktu rosy: -50...+50ºC - 4...20mA
3. DMT242X przetwornik punktu rosy: skalowanie specjalne

Pomiar zawartości w oleju w sprężonym powietrzu zgodnie z normą ISO 8573 Zakres pomiarowy: 0.001 ... 2.5mg/m3. pracy w zakresie 3...16bar

Przepływomierz do sprężonego powietrza
0.15...76.3m³/h
0.50...229 m³/h
1.00…417m³/h
2.0…712m³/h