Katalog produktów

Ekspozycja na promieniowanie optyczne

Promieniowanie optyczne, zarówno to naturalne, jak i tworzone sztucznie przez człowieka, może być szkodliwe dla naszego zdrowia. Dlatego osoby pracujące w środowisku, w którym ono występuje, powinny być odpowiednio chronione. Precyzują to przepisy prawa europejskiego oraz polskiego, dlatego pracodawcy muszą regularnie kontrolować to, w jakim stopniu ten czynnik oddziałuje na pracowników. Niezbędnym przyrządem w takich miejscach staje się więc miernik ekspozycji na promieniowanie optyczne.

Gdzie występuje promieniowanie optyczne?

Promieniowanie optyczne jest naturalnym składnikiem promieniowania słonecznego. Warto jednak pamiętać, że może ono być również wytwarzane sztucznie, gdyż często jest ono jednym z elementów procesów przemysłowych. W wielu przypadkach promieniowanie optyczne jest też po prostu skutkiem ubocznym naszych działań zawodowych, których podjęcie jest niezbędne do wykonania konkretnej pracy.

Gdzie zatem korzysta się z możliwości, jakie daje nam promieniowanie optyczne? Chociażby w hutnictwie podczas produkcji szkła, w odlewnictwie, czy też w trakcie spawania. Jest ono również niezbędne do prawidłowego działania różnego typu sprzętów wykorzystywanych w medycynie i kosmetyce. Chodzi tu na przykład o lasery, sprzęty do sterylizacji, czy lampy używane w fototerapii noworodków. Promieniowanie tego typu występuje też zwykle w miejscach, gdzie na co dzień korzysta się np. z ekranów albo skanerów.

Promieniowanie optyczne w miejscu pracy

Nadmierna ekspozycja na promieniowanie optyczne może być szkodliwa dla człowieka. Dlatego jest ona zaliczana do szkodliwych czynników, które mogą występować w środowisku pracy. Unia Europejska wprowadziła więc stosowne regulacje prawne dotyczące pomiarów ekspozycji pracowników na promieniowanie optyczne nielaserowe.

W efekcie polski rząd wydał rozporządzenie, które określa zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli pracownicy mogą być narażeni na ryzyko przebywania w pobliżu źródeł promieniowania optycznego, pracodawca musi regularnie je kontrolować. Pomagają mu w tym nowoczesne urządzenia, takie jak miernik ekspozycji na promieniowanie optyczne.

W przypadku, gdy wykonane za ich pomocą pomiary są zbyt wysokie, pracodawca musi podjąć działania, które skutecznie ograniczą ekspozycję pracowników na ten szkodliwy dla nich czynnik.

Miernik ekspozycji na promieniowanie optyczne

Nasza oferta składa się wyłącznie z urządzeń stworzonych przez znane i cenione firmy. Są to nowoczesne przyrządy projektowane przez najlepszych ekspertów w tej dziedzinie. Dzięki temu jesteśmy przekonani, że każdy proponowany naszym klientom miernik ekspozycji na promieniowanie optyczne nielaserowe to produkt najwyższej jakości.

Przenośny radiometr-fotometr to doskonały wybór dla pracodawców, którzy są zobowiązani przez prawo do wykonywania regularnych pomiarów. Urządzenie to jest łatwe w użyciu, a przy tym niezwykle precyzyjne i funkcjonalne. Duża liczba czujników pozwala pokryć pomiar całego zakresu spektralnego i tym samym zmierzyć, obliczyć oraz ocenić poziom ekspozycji pracowników na sztuczne promieniowanie optyczne.

Miernik do oceny ekspozycji pracowników na promieniowanie optyczne nielaserowe. Zgodny z: ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 27 maja 2010 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieni