Katalog produktów

HD2402 - miernik ekspozycji na promieniowanie optyczne

Nr kat.: Miernik ekspozycji na promienowanie optyczne
+

Miernik HD2402 to odpowiedź na nowe regulacje w Unii Europejskiej dotyczące pomiarów ekspozycji pracowników na promieniowanie optyczne nielaserowe. Dyrektywa Europejska nr 2006/25/EC oraz Dekret Legislacyjny nr 81 z 9 kwietnia 2008.HD2402 miernik ekspozycji na promieniowanie optyczne

Na mocy tych dokumentów Polska została zobowiązana do wprowadzenia odpowiedniego ustawodastwa, czego wynikiem jest rozporządznie Ministra Pracy z dn. 27 maja 2010 a dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 27 maja 2010 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne

(Dz. U. z dnia 9 czerwca 2010 r. Nr 100 poz. 643)

Promieniowanie optyczne to naturalny składnik promieniowania słonecznego oraz tworzony sztucznie przez człowieka do wykorzystania w różnych procesach w przemyśle, medycynie, kosmetyce czy pracach badawczych. Promieniowanie to stanowi również produkt uboczny działalności zawodowej człowieka i występuje np. podczas spawania lub podczas gorących procesów technologicznych w hutnictwie. W związku z faktem, że promieniowanie to może powodować szkodliwe skutki dla zdrowia człowieka zalicza się je do czynników szkodliwych w środowisku pracy.

hd2402_softPromieniowanie optyczne jest promieniowanie melektromagnetycznym o długości fal w zakresie od 100 nm do 1 mm. Dzieli się na promieniowanie nadfioletowe (UV), widzialne (VIS) i podczerwone (IR).
W przypadku pracowników narażonych na swych stanowiskach pracy na promieniowanie optyczne należy ograniczać ich ekspozycję na to promieniowanie i przestrzegać przepisów prawnych odnoszących się do postępowania w przypadku ekspozycji pracowników na czynniki szkodliwe w środowisku pracy, zatrudniania młodocianych i kobiet oraz szkolenia i profilaktycznych badań lekarskich.

Parametry techniczne:

  • Sonda fotometryczna do pomiaru oświetlenia (380...780nm)hd2402_zl2
  • Radiometryczna dla zakresu UV (220...400nm) z wyliczaniem S(λ) względna skuteczność widmowa wywoływania uszkodzeń oczu i skóry przez promieniowanie UV (podana w Polskiej Normie PN-T-06589) [bezwymiarowa]
  • Radiometryczna dla zakresu UVA (315...400nm)
  • Radiometryczna dla pasma niebieskiego (400...700nm) plus B(λ) względna skuteczność widmowa wywoływania uszkodzeń fotochemicznych siatkówki oka przez światło niebieskie (podana w Polskiej Normie PN-T-05687) [bezwymiarowa];
  • Radiometryczna dla podczerwieni (700...1300nm) plus R(λ) względna skuteczność widmowa wywoływania uszkodzeń termicznych siatkówki oka przez promieniowanie widzialne i IRA (podana w Polskiej Normie PN-T-05687) [bezwymiarowa];
  • Termoparowa sonda napromieniowania w zakresie widzialne plus podczerwień: 400...2800nm

 

acr Karta katalogowa: HD2402
Zapytaj o produkt