Katalog produktów

Stacjonarne

Stacjonarne liczniki cząstek to urządzenia, dzięki którym można zmierzyć ilościowo zawartość cząstek stałych w powietrzu, a także sprawdzić szczelność i skuteczność filtrów powietrza oraz instalacji HVAC.

Zaletą oferowanych przez nas modeli jest możliwość archiwizowania, przetwarzania i drukowania danych, choć nie wszystkie liczniki wyposażone są w odpowiednie interfejsy służące przechowywaniu i analizie danych oraz ich wydrukowi. Zawsze jednak zgromadzone pomiary można poddać obróbce w komputerze.

Czym są liczniki cząstek i jak działają?

Liczniki cząstek są urządzeniami, które służą do zliczania cząstek stałych zawieszonych w powietrzu.

Prezentowane w tej kategorii produktów liczniki są przeznaczone do zastosowania zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz lub tylko na zewnątrz.

Bazują na optycznej metodzie pomiaru w oparciu o światło diody laserowej. Dioda stanowi element czujnika optycznego wykrywającego i zliczającego cząstki. Wyniki pomiarów użytkownik może sprawdzić na wyświetlaczu urządzenia (lub ekranie komputera).

W zależności od modelu, możliwe jest również przechowywanie danych w pamięci urządzenia, a także ich drukowanie albo transmisja danych do urządzenia zewnętrznego (np. komputera) za pośrednictwem dedykowanego złącza. Dane pomiarowe mogą być więc gromadzone, a także analizowane.

Stacjonarne liczniki cząstek dostępne w naszej ofercie pozwalają na jednoczesny pomiar kilku rozmiarów cząstek, przy czym rozmiary cząstek podlegających pomiarowi mieszczą się w granicach od 0.3 do 10.0µm lub od 0.5 do 10.0µm.

Zastosowanie stacjonarnych liczników cząstek

Oferowane w sprzedaży w tej kategorii produktów liczniki cząstek, mogą służyć do różnych celów, takich jak ocena jakości powietrza, monitorowanie emisji, kontrola warunków środowiskowych czy monitorowanie środowiska pracy.

Stosuje się je w ochronie środowiska, przemyśle, budownictwie, a także w medycynie i farmacji gdzie pozwalają m.in. na:

  • monitorowanie koncentracji cząstek wewnątrz i/lub na zewnątrz budynku,
  • raportowanie poziomu zanieczyszczenia powietrza,
  • wykrywanie źródeł zanieczyszczeń,
  • ocenę skuteczności czyszczenia instalacji HVAC,
  • kontrolę filtrów,
  • certyfikację pomieszczeń czystych.

Dane mogą być archiwizowane i systematyzowane oraz raportowane w formie wydruku bezpośrednio z urządzenia lub za pomocą dedykowanego oprogramowania na komputer.

Oczywiście każdy model odznacza się nieco innymi parametrami technicznym, dlatego może pełnić wszystkie, lub jedynie część wymienionych wyżej funkcji.

Montaż licznika i wyposażenie dodatkowe

W tej kategorii produktów oferujemy liczniki cząstek, które pracują niezależnie od systemów mocowań, lub wymagają montażu na statywie, ścianie, maszcie, albo na samochodzie. Urządzenia mogą współpracować z wyposażeniem dodatkowym, takim jak sondy pomiarowe, np. sondy termiczne pomiaru prędkości czy sondy pomiaru prędkości i temperatury.

Mogą również stanowić element szerszego systemu przeznaczonego np. do monitorowania stanu środowiska.

Ponieważ liczniki znajdujące się w sprzedaży w tej kategorii produktów przeznaczone są do pracy na zewnątrz, wyposażono je w obudowy odporne na działanie warunków atmosferycznych.

212-1 zakres pomiarowy: od 0.5...10μm
212-2 zakres pomiarowy: od 0.3...10μm
Programowany zakres pomiarowy
Do zastosowań na zewnątrz budynku
Laserowy licznik cząstek.
6 kanałów: 0.30 | 0.5~ 10µm
Pobór próbki 28.3 | 50 | 100l/min
Pomiar kumulacyjny i różnicowy.
Interfejs USB i Ethernet, wifi, NFC
Pamięć 250 000 pomiarów z rejestracją.
Funkcje automatyczne.