Katalog produktów

Pyranopyrgeometry

Urządzenie składające się z 4 niezleżnych czujników do pomiaru promieniowania krótkofalowego (pyranometry) i podczerwonego (długofalowego) pyrgeometry

Złożenie dwóch pyranometrów oraz dwóch pyrgeometrów mierzących różnicowo promieniowanie i każde z osobna
Szeroki zakres spektralny.