Katalog produktów

Przetwornik usłonecznienia

Czujnik pomiaru czasu nasłonecznienia z progiem 120W/m2, zgodnie z informacjami WMO w każdych warunkach pogodowych. Tego typu rozwiązanie umożliwia uniknięcie stosowania ruchomych części mechanicznych i zapewnia wysoką niezawodność w czasie.