Katalog produktów

Przepływomierze masowe laboratoryjne

W tej kategorii produktów prezentujemy wysokiej klasy przepływomierze masowe z wyświetlaczami lub bez, przeznaczone do szerokiego spektrum zastosowań, od badań naukowych, poprzez procesy produkcyjne, aż po ochronę środowiska.

Co to jest przepływomierz masowy?

Przepływomierz masowy to urządzenie służące do mierzenia masy lub objętości materii, poruszającej się na danej przestrzeni. Wykorzystuje się je głównie do pomiaru przepływu gazów, najczęściej w warunkach laboratoryjnych lub przemysłowych.

Różne rodzaje przepływomierzy masowych w ofercie Test-Therm

Przepływomierze masowe laboratoryjne i przemysłowe różnią się między sobą w zależności od obszaru zastosowania oraz dodatkowych funkcji.

Do najpopularniejszych przepływomierzy masowych należą przepływomierze masowe termiczne, dostępne w ofercie Test-Therm. Urządzenia te są bardzo dokładne, mogą mierzyć niskie przepływy oraz są stosunkowo odporne na zakłócenia związane z właściwościami medium, takimi jak ciśnienie, temperatura czy lepkość.

W Test-Therm Klienci mogą nabyć także przepływomierze masowe bazujące na przepływie laminarnym (różnicy ciśnień na wejściu i wyjściu przepływomierza).

Zasada działania przepływomierza masowego

Choć technologie pomiaru są zróżnicowane, to zasada działania przepływomierzy masowych jest taka sama. Wyjaśniamy ją na przykładzie przepływomierza termicznego.

Medium przepływające przez urządzenie oddziałuje z czujnikami temperatury i grzałką umieszczoną w ścieżce przepływu. Grzałka podgrzewa medium do określonej temperatury, a medium przepływając przez przepływomierz, absorbuje ciepło, powodując spadek temperatury. Ilość ciepła zabranego przez medium jest proporcjonalna do masowego przepływu medium. Czujniki na wejściu i wyjściu przepływomierza mierzą różnicę temperatury i na tej podstawie obliczany jest przepływ masowy.

Zastosowania przepływomierzy masowych

Przepływomierze masowe dostępne w Test-Therm znajdują zastosowanie w szerokim spektrum dziedzin, w tym w takich obszarach jak:

  • badania i rozwój produktu – umożliwiają opracowanie nowych technologii i produktów (np. przepływomierze masowe w przemyśle chemicznym czy metalurgicznym),
  • technologia medyczna – stosowane są w aparaturze medycznej do kontrolowania i dozowania płynów oraz gazów (np. przepływomierze masowe gazów medycznych),
  • kontrola jakości – wykorzystuje się je do monitorowania procesów produkcyjnych w celu zapewnienia spełnienia norm jakościowych produktów (np. przepływomierze masowe w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym czy lotniczym),
  • testowanie produktów – służą ocenie zróżnicowanych produktów, np. przepływomierze masowe w biotechnologii czy farmacji,
  • metrologia – w naukowych badaniach metrologicznych umożliwiają precyzyjne pomiary wielkości przepływu masowego dla celów kalibracji i normalizacji,
  • badania środowiskowe – przepływomierze masowe powietrza wykorzystywane są do monitorowania i analizy zanieczyszczeń oraz emisji gazów, co przyczynia się do ochrony środowiska i zdrowia publicznego,
  • OEM (Original Equipment Manufacturer) – służą kontroli jakości produktu końcowego, bazującego na elementach dostarczanych przez różnych producentów.

Powyższe przykłady zastosowań nie wyczerpują oczywiście możliwości, jakie dają przepływomierze masowe. Potencjał tych urządzeń sprawia, że obecne są w niemal każdym rodzaju przemysłu oraz obszarze badań.

Zakres: 0...20l/min lub 0...300l/min Bez wyświetlacza wyjście 0...4VDC wyjście RS232 Kalibrowane na powietrze, tlen lub azot

Zakres: 0...20l/min | 0...200 lub 0...300l/min
Wbudowany wyświetlacz
wyjście 0...10VDC
wyjście RS232
Kalibrowane na powietrze, tlen lub azot

Przepływomierz masowy
Dotykowy kolorowy wyświetlacz
Zakres 0...30l/min lub 0...300l/min
Wersja z pomiarem wilgotności ciśnienia i temperatury

Zakresy pomiarowe od 3,125 sml/min do 10 sl/min
Standardowa dokładność ± (0,5% RD + 0,2% FS) na podstawie rzeczywistej kalibracji
Uniwersalne wejście zasilania 14-24 Vdc
Obsługa do 46 jednostek inżynierskich (w tym zdefiniowanych przez użytkownika)
Przechowuje dodatkowe dane tabeli kalibracji użytkownika dla maksymalnie 10 gazów
Dwa programowalne sumatory wskazują całkowitą ilość gazu
Programowalne przez użytkownika wyjście impulsowe (poprzez SSR)

Przepływomierz masowy Aalborg DPM
Możliwość programowania składu mieszanin
Wyjście Modbus RTU
Opcjonalny wyświetlacz graficzny OLED
Kompensacja temperatury i ciśnienia

Przepływomierz masowy firmy Aalborg
Zakresy pomiarowe: 0...0.5, 10, 50, 100, 200, 500, 1000l/min
Dokładność: ±1% zakresu
Programowalna funkcja sumatora
Alarm niskiego i wysokiego stanu
Funkcja autozero
Autodiagnostyka wbudowana
Opcjonalny wyświetlacz
Wyjście analogowe i cyfrowe

Przepływomierz CS Instruments VA550 | VA570
Prędkość do 224m/s
W opcji: ATEX II 2G Ex d IIC T4
Obrotowy wyświetlacz
Kalibracja dla powietrza, azotu, tlenu, argonu itd.

Przepływomierz masowy Aalborg model DFM
Pomiar: przepływu [l/min], temperatury [ºC] i ciśnienia [bar]
Zakres pomiarowy: 0...10ml/min~0...100l/min
Wyświetlacz graficzny
Wyjście cyfrowe w opcji

Dokładność ± 1% zakresu Regulator masowy przepływu GFC
Dostępne zakresy przepływu od 0~10 scm³/min do 0~1000 sl/min
maksymalne ciśnienie medium 70bar
szczelność 1 x 10-9 cm³/s dla helu
Regulator masowy z wyświetlaczem DPC
Zakres od 0.5...50ml/min do 51...100l/min
Nowość: wersje do 1000l/min
Programowanie mieszaniny gazów
16 kroków regulacji